Institutional Repository Access Map (Top 10)Now showing items 307-326 of 606

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   İlhan Nas, T., Okan, T., Tatoğlu, E., Demirbağ, M., Glaister, K. W. (2018). The effects of ownership concentration and institutional distance on the foreign entry ownership strategy of Turkish MNEs. Journal of Business Research, 1-11. [1]
   İlhan-Nas, T., Okan, T., Tatoğlu, E., Demirbağ, M., Wood, Geoffrey, G., Keith W. (2018). Board composition, family ownership, institutional distance and the foreign equity ownership strategies of Turkish MNEs. Journal of World Business. [in press] [1]
   İnce, U., Ayvaz, B., Öztürk, F., Kuşakçı, A. (2018). Value stream mapping in lean production and an application in the textile sector. Journal of International Trade, Logistics and Law, 4(1), 111-125. [1]
   İşbilen Esendir, N. ve Kaplan, H. (2018). Palyatif bakım merkezlerinde yürütülen manevi destek hizmetleri üzerine bir araştırma. Uluslararası Katılımlı Palyatif Bakım ve Hospis Kongresi 9 Mart 2018 içinde (91. s.). İstanbul. [1]
   Kachkar, O. (2019). Using mudharabah in supporting refugee microenterprises and microfinance programs: Prospects and challenges. Handbook of Research on Theory and Practice of Global Islamic Finance içinde (xx-xx. ss.). xx: IGI Global. [1]
   Kachkar, O. (2019). آفاق إصدار الصكوك الوقفية في ماليزيا. مجلة جامعة المدينة العالمية, No:27, pp. 52-91. [1]
   Kachkar, Omar Ahmad. (2018). Refugee entrepreneurship: Empirical quantitative evidence on microenterprises in refugee camps in Turkey (Article in Press). Journal of Immigrant & Refugee Studies. https://doi.org/10.1080/15562948.2018.1479913 [1]
   Kahveci, İ. (2018). A’zami'nin Kur'an Tarihi Çalışmalarına Katkıları. Uluslararası Mustafa Azami Sempozyumu, 19-20 Aralık 2018, İstanbul, Türkiye. [1]
   Kahveci, İ. (2018). Bursevi ve Alusi'de Vesile ve Tevessül Yorumu. Osmanlı'da İlm-i Tefsir Sempozyumu, 14-15 Aralık 2018, İstanbul, Türkiye. [1]
   Kalyoncu, R. (2018). Fârâbî’nin akıl risalesinin felsefi analizi. FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), 13(26), 61-78. [1]
   Kalyoncu, R. T. (2017). İbn Haldun ve hayatın anlamı. Açık Medeniyet, 2, 24. [1]
   Kalyoncu, R. T. (2018). Doğa ve insan. Açık Medeniyet, 4, 31. [1]
   Kaplan, H . (2017). Bir inanç aşaması olarak Haniflik. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10, ss. 7-23 [1]
   Kaplan, H. (2017). Dini inanç, dini tasavvur, şüphe ve inançsızlık. H. Apaydın (Ed.), Din psikolojisi içinde (65-88 ss.). Lisans Yayıncılık: İstanbul. [1]
   Kaplan, H. (2018). Çocuk ve gençlerde değer eğitimi. Sultangazi İlçe Müftülüğü Değerler Eğitimi, 8 Aralık 2018, İstanbul, Türkiye. [1]
   Kaplan, H. (2018). Güncel inanç problemleri. IX. Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı, 9 Ekim 2018, Ankara, Türkiye. [1]
   Kaplan, H. (2018). Günümüz gençliğinin anlam arayışını Haniflik kavramı üzerinden okumak. Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu, 23-25 Kasım 2018, İstanbul, Türkiye. [1]
   Kaplan, H. (2018). Leonardo’s letter to the Defterdar of Syria: A new twist on Leonardo’s puzzling identity. 41st Annual Conference of the International Psychohistorical Association (IPA) 30 May 2018. New York. [1]
   Kaplan, H. (2018). Psikotarih yöntemi ve tarihi kahramanlar üzerine düşünmek. Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi: Tarih Bölümü Seminer Dizisi, 19 Aralık 2018, Sakarya, Türkiye. [1]
   Kaplan, H. (2018). Sağlık çalışanlarının maneviyat ve manevi destek algısı: İstanbul örneği. Ekev Akademi Dergisi, 22 (73), ss. 317-332. [1]