Institutional Repository Access Map (Top 10)Now showing items 223-242 of 606

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Eligaza, R. S., Alvarez, I. S. (2016). Towards the decolonization of social thought in Latin America: the ways of Ibn Khaldun. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 1(1), ss. 173-186. [1]
   Elizaga, R. S., Alvarez, I. S. (2016). Latin Amerika’da sosyal düşüncenin dekolonizasyonuna doğru: İbn Haldun yöntemleri. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 1(1), ss. 161-172. [1]
   Emin, Asuman. (2017). Mısır siyasetinde Vefd Partisi (1918-1952). (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, İstanbul [1]
   Erceylan, E. (2017) Arabic into Latin: 10th - 12th centuries translations in Europe. (Unpublished master's thesis). Ibn Haldun University Civilization Alliance Institute, İstanbul. [1]
   Erdem, B. (2019). İyi insanların kariyeri de iyi olur. Genç: Ebedi Gençlik Dergisi, 13(154), ss. 8-9. [1]
   Erdoğan, R. T. (2017). Medeniyet birikimiyle irtibatını koparan bir ülke fikrî kuraklığa maruz kalır. 1. Medeniyetler Şurası, 20-22 Ekim 2017. İstanbul: İbn Haldun Üniversitesi. [1]
   Erdoğan, R. T. (2017). Medeniyet konusunda fikri olmayan taklide teslim olmak zorundadır. 1. Medeniyetler Şurası, 20-22 Ekim 2017, İstanbul : İbn Haldun Üniversitesi. [1]
   Erkoç Baydar, T. (2018). Ebû İshâk Eş-Şîrâzî’nin Usûl düşüncesinde Emir ve Nehiy, Usûl İslam Araştırmaları, 30, ss. 31-54. [1]
   Erkoç Baydar, T. (2018). Fıkhî açıdan insan kavramı: Bezm-i Elestten Kabre İnsanın mükellef oluşunun serüveni. Ö. Türker, H. İ. Üçer (Ed.), İnsan Nedir? İslam Düşüncesinde İnsan Tasavvurları içinde (467-501. ss.). İstanbul: İlem Yayınları. [1]
   Erkoç Baydar, T. (2018). Ölme hakkı: Fritz Jahr ve İslam Hukuku açısından mukayeseli bir yaklaşım. Darulfunun İlahiyat, 29(2), 269-286. https://dx.doi.org/10.26650/di.2018.29.2.0035. [1]
   Erkoç Baydar, T. (2018). Tanrı’nın rolünü çalmaya çalışan insana karşı biyoetik ve fıkıh. Nihayet, 46, ss. xx-xx. [1]
   Erkoç Baydar, T. (2019). Islam Hukukuna göre hayvanların kullanım alanları ve deneylerde kullanımı. Hayvan Etiği Çalıştayı, 9 Şubat 2019, İstanbul, Türkiye. [1]
   Erkoç Baydar, T. (2019). İslam Hukukunda tedavinin esirgenmesi. İ. İlkılıç, H. Özkaya, A. Uçar (Ed.), Palyatif Tıp içinde (123-140. ss.). İstanbul: İsar Yayınları. [1]
   Erkoç Baydar, T. (2019). Shafi’i Fiqh of menstruating women and entering mosque (According to Minhaj of Imam Al-Nawawi and Its sharḥs). Menstruation and Menopause in Islamic Legal Cultures, 11-12th July 2019, Exeter, England. [1]
   Erkoç Baydar, T. (2019). Suffering in the Islamic tradition and Its influence on spirituality. Ninth International Conference on Religion & Spirituality in Society, 25-26 April 2019, Granada, Spain. [1]
   Erol, Ö. F. (2019). Cumhurbaşkanlığı düzenlemelerinin yargısal denetimi. Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yürütme Sempozyumu, 30 Kasım 2018, İstanbul. [1]
   Erol, Ö. F. (2019). New public demands in urban transportation: Uber effects on taxi regulation in Turkey. International Conference on Law & Society (ICLAS), 6 April 2019, Istanbul, Turkey. [1]
   Ervural, B. Ç., Zaim, S., Demirel, Ö. F., Aydın, Z., Delen, D. (2018). An ANP and fuzzy TOPSIS-based SWOT analysis for Turkey’s energy planning. Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 82, Part I, pp.1538-1550. https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.06.095 [1]
   Eskandari, Z., Kazdal, F., Bahadori, F., Ebrahimi, N. (2018). Quality-by-design model in optimization of PEG-PLGA nano micelles for targeted cancer therapy. Journal of Drug Delivery Science and Technology, 48, pp. 393-402. http://dx.doi.org/10.1016/j.jddst.2018.10.009 [1]
   Faroqhi, S. (2017). A cultural history of the Ottomans: the imperial elite and its artefacts. Açık Kitap, 1, 3. [1]