Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKahveci, İhsan
dc.date.accessioned2019-06-24T08:14:32Z
dc.date.available2019-06-24T08:14:32Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationKahveci, İ. (2018). A’zami'nin Kur'an Tarihi Çalışmalarına Katkıları. Uluslararası Mustafa Azami Sempozyumu, 19-20 Aralık 2018, İstanbul, Türkiye.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/774
dc.description.abstract-The History of the Qur’anic Text from Revelation to Compilation adlı eseri bağlamında- Hindistan’ın Uttar Pradeş vilayetine bağlı A‘zamgarh beldesinde 1930 yılında dünyaya gelen ve geçtiğimiz yıl 20 Aralık 2017 tarihinde Riyad’da vefat eden büyük hadis alimi Muhammed Mustafa el-A‘zamî vefatının ardından geride pek çok eser bıraktı. Eğitim hayatına memleketinde başlayıp burada babasından, Diyûbend Dârululûmu’nun bir şubesi konumundaki Şâhî Medresesi ve nihayet Diyûbend Dârululûmu’ndan mezun oldu. Ardından Mısır Ezher Üniversitesi Usûliddin Fakültesi’nde lisans ve yüksek lisansını tamamladı. Bir müddet Katar’da Dâru’l-kütübi’l-Katariyye’de idareci olarak çalıştıktan sonra 1964’te İngiltere’ye giderek Cambridge Üniversitesi’nde doktora programına katıldı. 1966 yılında Studies in Early Hadith Literature başlığıyla doktorasını tamamladı. Doktoranın ardından 1968’de Suudi Arabistan’a yerleşen A‘zamî, 1991 yılında emekli olana kadar önce Mekke Ümmü’l-Kurâ, sonra Riyad Melik Suûd Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmış ve pek çok öğrenci yetiştirmiştir. Yine bu süre içerisinde bir kısmı telif, bir kısmı tahkik olmak üzere kahir ekseriyeti hadise dair pek çok eserin vücuda gelmesini sağlamıştır. A‘zamî, özellikle oryantalist iddialara cevap niteliğindeki eserlerini İngilizce yazmıştır. Bu eserler arasında aynı zamanda doktora tezi olan Studies in Early Hadith Literature adlı eserinde hadislerin yazıya geçirilmesinin iddia edilenin aksine çok erken bir dönemde, yani Hz. Peygamber döneminde başladığını ve sürecin kesintiye uğramadan devam ettiğini, sahabe ve tabiîn döneminde hadislerin pek çok insan tarafından yazıya geçirildiğini ispat etmiştir. Diğer bir eseri olan On Schacht’s Origins of Muhammadan Jurisprudence adlı eserde ise oryantalist Schacht’ın fıkhî hadislerin hicri ikinci ve üçüncü asırda yaşamış İslam alimlerinin sözleri olup Hz. Peygamber’e ait olmadığı yolundaki iddialarının temelsiz olduğunu ortaya koymuştur. Oryantalist iddialara reddiye mahiyetindeki bir başka eseri ise The History of the Qur’anic Text from Revelation to Compilation: A Comparative Study with the Old and New Testaments adlı eserdir. Bu eseri yazmaya onu iten Atlantic Montly dergisinin Ocak 1999 sayısında Toby Lester tarafından yazılan “What is the Quran?” adlı baş makale olmuştur. Lester makalesinde, oryantalist olarak tanınan biri olmamasına rağmen, Kur’an’ın kaynakları ve sıhhatine ilişkin sorunlar olduğunu ileri süren oryantalist iddialara dayanmıştır. A‘zamî de adı geçen eserinde müsteşriklerin Kur’an’ın tahrif edildiğine dair iddialarını çürütmüş, Kur’an hakkında yazı yazmalarına onları iten sebepleri ortaya koymuştur. Ardından da Kur’an ayetlerinin cem edilme sürecini, günümüze değin hiç değişmeden geldiğini ve bu süreçte hiçbir insan müdahalesine maruz kalmadığını ilmi verilere istinaden ispat etmiştir. Yanı sıra Kur’an’ın korunması ile Tevrat ve İncil’in korunmasını karşılaştırarak izah etmiştir. Neticede eser 2003 yılında ilk basımı ile birlikte İslam dünyasının değişik muhitlerinde büyük yankı uyandırmıştır. Biz de tebliğimizde bu eseri tanıtacak, Kur’an tarihi açısından önemini ve Kur’an tarihine katkılarını ortaya koyacağız.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİbn Haldun Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofUluslararası Mustafa el-Azami Sempozyumu, 19-20 Aralık 2018en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectel-Azamien_US
dc.subjectKur'an tarihien_US
dc.titleA’zami'nin Kur'an tarihi çalışmalarına katkılarıen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.departmentİHÜ, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümüen_US
dc.authorid0000-0003-0795-7246en_US
dc.ihuauthorid0000-0003-0795-7246en_US
dc.relation.ihupublicationcategory131en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorKahveci, İhsan


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record