Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzcan, Rasim
dc.date.accessioned2019-06-24T05:56:32Z
dc.date.available2019-06-24T05:56:32Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationÖzcan, R. (2019). The rise of robots! effects on employment and income. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 14(51), ss. 1-17.en_US
dc.identifier.issn1300-0845
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXprMk1EYzNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/762
dc.description.abstractDisruptive technological advances will have profound impacts on the employment landscape over the years to come. As in the past, new technologies will change the way humans live and work. Some occupations will become obsolete, while new occupations will emerge. Consequently, people will be displaced from some occupations, be forced to require new skills so that they can work in new occu- pations. Although the introduction of new technologies –robotization– has many dimensions, its effe- cts will range from structural unemployment to distribution of labor income. The first question would be what will be the impact of new technologies on labor demand? Given that new technologies expectedly increase productivity, hence income, the second question would be how the raise be distributed between low and high skilled labor. Hence, this study focuses on the effects of robotization on the structural unemployment, its implications on labor demand and its income distribution effects. I review the current situation of robotization, and make recommendations to policy makers and corporate managers to get prepared for accelerating robotization and not only to mitigate its potential adverse effects on employment and income distribution, but also to take this as an opportunity to increase the quality of life for all.en_US
dc.description.abstractÖnümüzdeki yıllarda yıkıcı teknolojik ilerlemelerin istihdam üzerinde büyük etkileri olacaktır. Geçmişte olduğu gibi, yeni teknolojiler insanların nasıl yaşadıklarını ve çalıştıklarını değiştirecektir. Bazı meslekler modası geçip yok olacak, buna karşılık yeni meslekler ortaya çıkacaktır. Sonuç olarak, insanlar bazı meslekleri bırakacak; yeni mesleklerde çalışabilmek için ise yeni beceriler edinmek zorunda kalacaklardır. Her ne kadar robotizasyon gibi yeni teknolojilerin yaygınlaşmasının birçok boyutu olsa da, yapısal işsizlikten gelir dağılımına kadar da muhtemel etkileri olacaktır. Akla gelen ilk soru, yeni teknolojilerin işgücü talebi üzerindeki etkisinin ne olacağıdır? Yeni teknolojilerin üretkenliği, dolayısıyla toplam geliri artırdığı düşünüldüğünde, akla gelen ikinci soru ise gelirdeki artışın çalışanların farklı beceri düzeyleri özellikle de düşük ve yüksek kalifiye işgücü arasında nasıl dağılacağı olmaktadır. Bu nedenle, bu çalışmada robotizasyonun yapısal işsizlik, işgücü talebi ve gelir dağılımına etkileri üzerinde durulmuştur. Robotizasyonun mevcut durumu gözden geçirilerek, gitgide yaygınla- şan robotizasyonun işsizlik ve gelir dağılımı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin azaltılmasın yanında robotizasyonun genel yaşam kalitesini yükseltmek için bir fırsat olarak görülmesine yönelik politika yapıcılara ve şirket yöneticilerine tavsiyelerde bulunulmaktadır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofMarmara Üniversitesi Öneri Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRobotizationen_US
dc.subjectAutomationen_US
dc.subjectUnemploymenten_US
dc.subjectLabor marketen_US
dc.subjectLow-skilled Laboren_US
dc.subjectRobotizasyonen_US
dc.subjectOtomasyonen_US
dc.subjectİşsizliken_US
dc.subjectİşgücü Piyasasıen_US
dc.subjectYüksek Vasıflı ve Düşük Vasıflı İş Gücü, Gelir Dağılımıen_US
dc.subjectÜcret Dağılımıen_US
dc.titleThe rise of robots! effects on employment and incomeen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİHÜ, Yönetim Bilimleri Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-5738-7563en_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue51en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage17en_US
dc.ihuauthorid0000-0002-5738-7563en_US
dc.relation.ihupublicationcategory118en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorÖzcan, Rasim
dc.identifier.doi10.14783/maruoneri.vi.522005
dc.identifier.trdizinidTXprMk1EYzNOdz09en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record