Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKöse, Talha
dc.date.accessioned2017-11-16T14:24:01Z
dc.date.available2017-11-16T14:24:01Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationKöse, T. (2017). Çözüm sürecinin yükseliş ve düşüşü. Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, 4 (1), 13-40.en_US
dc.identifier.issn2147-7523
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26513/tocd.315152
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/75
dc.description.abstractÇözüm Süreci (2013-2015), Türkiye Cumhuriyeti tarihinde “Kürt Sorunu” olarak tanımlanan problemin çözümü açısından en sistematik ve kapsamlı barış girişimi olarak kayda geçmiştir. Bu girişim nitelikleri itibarı ile uluslararası literatürdeki barış süreci tanımlamasına uymaktadır ve barış süreçlerinin temel özelliklerini taşımaktadır. Süreç PKK’nın 2015 Temmuzunda yeniden Türk güvenlik birimlerine karşı saldırıyı geçmesi ile sona ermiştir. Bu çalışma sürecin sona ermesi veya akamete uğramasının nedenlerini incelemektedir. Kürt hareketinin siyasi tercihleri, siyaset içerisinde değişen güçler dengesi ve Suriye Savaşının Kürt Hareketi açısından oluşturduğu yeni imkanlar ve Türkiye açısından oluşturduğu belirsizlikler sürecin temel açmazları olarak ele alınmıştır. Süreç fiili olarak sona ermesine karşın, henüz bir tıkanıklık aşamasındadır. Yeni bir sürecin hangi şartlar altında tekrar başlayabileceği tartışılmaktadır.en_US
dc.description.abstractReconciliation Process (2013-2015) is the most systematic and comprehensive initiative during the Republican history to find a sustainable solution to Turkey’s century old “Kurdish Question”. Reconciliation Process is characterized as a peace process in this study. Reconciliation Process came to an end after the PKK’s attacks to Turkish security forces in July 2015. This study examines the reasons behind the failure of the Reconciliation Process and discusses the means to overcome the stalemate situation. Political decisions and preferences of the “Kurdish Movement”; changing power dynamics between the main counterparts of the process; the opportunities that the ongoing civil war in Syria provided the “Kurdish Movement” and the ambiguities that the Syrian Civil War generated for the Turkish authorities are cited as the main shortcomings that derailed the Process. This study argues the current situation is a stalemate within the Process. Possible steps and conditions too revitalize the Process are discussed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherSakarya Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofTürkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇözüm Sürecien_US
dc.subjectBarış Sürecien_US
dc.subjectKürt Sorunuen_US
dc.subjectReconciliation Processen_US
dc.subjectKurdish Questionen_US
dc.subjectPeace Processen_US
dc.titleÇözüm sürecinin yükseliş ve düşüşüen_US
dc.title.alternativeAK Party’s Kurdish reconciliation initiative (2013-2015): logic of the process and the reasons of the failureen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİHÜ, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-0665-1520en_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage13en_US
dc.identifier.endpage40en_US
dc.ihuauthorid0000-0002-0665-1520en_US
dc.relation.ihupublicationcategory118en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorKöse, Talha
dc.identifier.doi10.26513/tocd.315152


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record