Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGueye, Mouhamed
dc.date.accessioned2019-06-22T20:44:32Z
dc.date.available2019-06-22T20:44:32Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationGueye, M. (2019). İbn Haldun’un asabiyet ve devlet teorisinin murabıtlar devletine uygulanması. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 4(1), 91-100.en_US
dc.identifier.issn2651-379X
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.36657/ihcd.2019.53
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/759
dc.description.abstractBu çalışmada, İbn Haldun’un Devlet teorisini ve bu teorinin orta çağda Fas ve kuzey Afrika’da kurulan devletlere ne kadar yansıyıp yansımadığını ele almayı hedefledik ve Murabıtlar devletinin durumu özel olarak seçtik. Bununla beraber İbn Haldun’un bu teoriyi ortaya koyarken vurguladığı bazı kavramlar üzerine de durmakta fayda olduğunu düşündük. Onun için asabiye, irtizak, hadar ve bedevîlik gibi kavramlar ve bunların Murabıtlar devleti çerçevesinde de incelemeye çalıştık. İbn Haldun, Orta çağda Fas ve Kuzey Afrika’daki devletlerin kuruluşunun mekanizmasını incelemesinde ne kadar başarılı oldu? Bilindiği üzere İbn Haldun, ortaya koyduğu devlet teorisini desteklemek için en sık kullandığı örnek, yukarıda belirttiğimiz Murabıtlar ve muvahhitler devletlerdir. Biz de teoriyi denetlemek için Murabıtlar devletini seçtik. Önce Mukaddime ve elİber arasındaki ilişkiye, sonra da Sanhace ve siyaset girişimine değindik. Ardından İbn Haldun’un Mukaddime’deki teoriyi el-İber’deki Murabıtlar devletine uygularken, teoriye uysun diye, görmezden geldiği faktör ve olaylardan bahsettik ve sonuçta dediğimiz gibi bu faktörler, teoriyi çürütecek kadar önemlidir.en_US
dc.description.abstractThis work aims to evaluate conformity of Ibn Khaldun’s state theory to the states established in Morocco and North Africa during the middle age with a special focus on Marabouts. Furthermore, it is of vital benefit to consider certain terms of the theory laid out by Ibn Khaldun. Thus, we study the terms such as asabiyyah, irtizaq, Hadarî, bedevi and their implications within the framework of Marabout state. The main question is how successful was Ibn Khaldun while evaluating the establishment mechanisms of the states in North Africa in the middle age. As widely known, Ibn Khaldun uses the examples of Marabouts and Muwahhids to support his state theory. Accordingly, we select the Marabouts to assess his theory. At first stage, we address the relation between Muqaddimah and Al-Iberia and Sanhace and politics. Later, we determine the factors and vital events neglected by Ibn Khaldun for the sake of proving his theory while applying to the Marabouts in Al-Iberia. Obviously, from our point of view, the neglected factors are such important that may lead to disproving of the theory.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİbn Haldun Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofİbn Haldun Çalışmaları Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectMurabıtlaren_US
dc.subjectİbn Haldunen_US
dc.subjectDevlet Teorisien_US
dc.subjectAsabiyyahen_US
dc.subjectMaraboutsen_US
dc.subjectIbn Khaldunen_US
dc.subjectState Theoryen_US
dc.subjectAsabiyeten_US
dc.titleİbn Haldun’un asabiyet ve devlet teorisinin murabıtlar devletine uygulanmasıen_US
dc.title.alternativeApplication of Ibn Khaldun’s asabiyyah and state theories to maraboutsen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİHÜen_US
dc.authorid0000-0002-3538-8493en_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage91en_US
dc.identifier.endpage100en_US
dc.relation.ihupublicationcategory235en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.contributor.institutionauthorİbn Haldun Üniversitesi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess