Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorMiftah, Mukerrem
dc.date.accessioned2019-06-22T19:32:39Z
dc.date.available2019-06-22T19:32:39Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationMiftah, M. (2018). Multiplexity in civilization studies: Insights from Ibn Khaldun and Said Halim Pasha. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 3(2), 203-224.en_US
dc.identifier.issn2651-379X
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.36657/ihcd.2018.45
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/752
dc.description.abstractThe study of civilization has always been approached from various perspectives. A closer appraisal of some of these pursuits reveals at least three major trends, especially in the contexts of Islamic and Western civilizations. The first trend employs more of a “historio-empirical” approach; the second emphasizes a “religiophilosophical” approach; and finally, the last trend adopts more of a “multiplex” approach to the study of civilizations. Whilst the first two trends are equally applicable to Islamic and western civilizations, the “Multiplex” trend is arguably more pronounced in the study of Islamic civilization. The paper argues that “Multiplexity”, subsuming multiplicity and complexity on methodological terms, is best represented by the works of Ibn Khaldun and Said Halim Pasha. This approach to civilization studies, among other things, challenges reductionism both on methodological as well as epistemological grounds. Compared to the other two, it gives due attention to multiple factors, such as economic, political, cultural, religious, historical, philosophical and physical factors, and the interlocking intricacies among them in an effort to account for the phenomenon of civilization. It can, therefore, present an alternative, but more holistic, approach to civilization studies, and in that, it transcends the impasse posed by historical, economic, physical, racial, religious and other determinisms and reductionisms.en_US
dc.description.abstractMedeniyet çalışmasına her zaman çeşitli açılardan yaklaşılmıştır. Bu arayışların bazılarının daha yakından değerlendirilmesi, özellikle İslam ve Batı medeniyetleri bağlamında, en az üç ana eğilimi ortaya koymaktadır. İlk eğilim daha “tarihsel-ampirik” bir yaklaşım kullanıyor; ikincisi “din felsefesi” yaklaşımını vurgulamaktadır; ve nihayet, sonuncusu medeniyetlerin incelenmesine daha fazla “çoğulculuk” yaklaşımı benimsemiştir. İlk iki eğilim İslam ve batı medeniyetlerine eşit olarak uygulanabilse de, “çoğulculuk” eğilimi, İslam medeniyetinin çalışmasında tartışmasız daha belirgindir. Çalışma, metodolojik terimlerdeki çoğulculuk ve karmaşıklığı vurgulayan “Çoğulculuk”un en iyi İbn Haldun ve Said Halim Paşa'nın eserleri ile temsil edildiğini savunuyor. Medeniyet araştırmalarına yönelik bu yaklaşım, diğer şeylerin yanı sıra, hem metodolojik hem de epistemolojik gerekçelerle indirgemeciliği zorlamaktadır. Diğer ikisi ile karşılaştırıldığında, uygarlık olgusunu hesaba katma çabası içinde ekonomik, politik, kültürel, dini, tarihsel, felsefi ve fiziksel faktörler ve aralarındaki birbirine geçen karmaşıklık gibi birçok faktöre dikkat çeker. Bu nedenle, medeniyet çalışmalarına alternatif fakat daha bütünsel bir yaklaşım sunabilir ve bu sayede tarihsel, ekonomik, fiziksel, ırksal, dini ve diğer determinizmlerin ve indirgemeciliklerin ortaya çıkardığı çıkmazları aşar.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherİbn Haldun Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofİbn Haldun Çalışmaları Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectIslamic Civilizationen_US
dc.subjectReligiophilosophicalen_US
dc.subjectHistorio-Empiricalen_US
dc.subjectMultiplexityen_US
dc.subjectReductionismen_US
dc.subjectİslam Medeniyetien_US
dc.subjectDin Felsefesien_US
dc.subjectTarihçi-Ampiriken_US
dc.subjectÇoğulculuken_US
dc.subjectİndirgemeciliken_US
dc.titleMultiplexity in civilization studies: Insights from Ibn Khaldun and Said Halim Pashaen_US
dc.title.alternativeMedeniyet çalışmalarında çoğulculuk: Ibn Haldun ve Said Halim Paşa’nın yaklaşımıen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİHÜ, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, Medeniyet Araştırmaları Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage203en_US
dc.identifier.endpage224en_US
dc.relation.ihupublicationcategory235en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.contributor.institutionauthorİbn Haldun Üniversitesi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess