Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGada, Mohd Yaseen
dc.date.accessioned2019-06-22T19:19:06Z
dc.date.available2019-06-22T19:19:06Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationGada, M.Y. (2018).Ethnic violence and conflict: The dynamics of Ibn Khaldun’s theory of asabiyyah (social feeling). İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 3(2), 189-202.en_US
dc.identifier.issn2651-379X
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.36657/ihcd.2018.44
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/751
dc.description.abstractWhat drives social change toward conflict? This is probably the main challenge in addressing what nurtures intra-state conflicts, and why sub-groups rebel and claim a separatist identity and politics in the pursuit of some ethnocentric needs. Throughout history, ethnic conflicts have long been a component of international politics. Even today, ethnic wars continue to be the most common form of armed conflicts around the world. The challenge of modernisation produces alienation which the ethnic groups are ill-prepared to withstand. Challenges to socio-cultural and political ties, values, orientations, institutions and hierarchical social order is often viewed or perceived by the elite of these ethnic groups as threats to identity. Moreover, the intensive and extensive competition created by modernisation generates social frustration and anger leading to social conflict and violence. In this backboard, Ibn Khaldun’s theory of ‘Asabiyyah (social feeling) plays a vital role understanding the social bondage of these ethnic groups. He explained how this complex term encompasses both the cohesive force of the group, the conscience that it has its own specificity and collective aspirations, and the tensions that animate it ineluctably to seek power. Accordingly, ‘Asabiyyah is what puts social groups on hegemonic Steroids, and makes individuals feel powerful at a particular point in time. The paper attempts to explore and examine the contemporary ethnic conflicts and violence through Ibn Khaldun’s theory of social feeling. It concludes that any cultural, social, political threat to an ethnic group leads to conflict. It advocates that providing proper democratic space and representation of ethnic groups in decision making and policy forming bodies would reduce the ethnic tensions.en_US
dc.description.abstractToplumsal değişimi çatışmaya iten şey nedir? Bu muhtemelen devlet içi çatışmaları neyin beslediğinin ele alınmasında ana zorluktur. Neden bazı gruplar bazı etnosentrik ihtiyaçların peşinde koşarken ayrılıkçı bir kimlik ve politika iddia ediyorlar? Tarih boyunca, etnik çatışmalar uzun zamandan beri uluslararası politikanın bir bileşeni olmuştur. Bugün bile, etnik savaşlar dünyadaki en yaygın silahlı çatışmalar biçimi olmaya devam ediyor. Modernleşme mücadelesi, etnik grupları dayanmaya hazır olmadıkları yabancılaşmaya itiyor. Sosyo-kültürel ve politik bağlara, değerlere, yönelimlere, kurumlara ve hiyerarşik sosyal düzene meydan okumalar, bu etnik grupların seçkinleri tarafından kimliğe tehdit olarak algılanmaktadır. Dahası, modernleşmenin yarattığı yoğun ve kapsamlı rekabet, sosyal hayal kırıklığı, toplumsal çatışma ve şiddete yol açan öfke yaratmaktadır. Arka planda, İbn Haldun’un “Asabiyyah (birliktelik)” kuramı, bu etnik grupların toplumsal köleliğini anlamada hayati bir rol oynamaktadır. Bu karmaşık terimin hem grubun birleştirici gücünü, hem de kendi özgünlüğüne ve ortak özlemlerine sahip olduğu bilincini kaçınılmaz bir şekilde güç arayışı uyandıran gerginlikleri kapsadığını açıklamaktadır. Buna göre, “Asabiyyah”, sosyal grupları hegemonik steroidler üzerine yerleştiren ve bireylerin belirli bir zamanda kendilerini güçlü hissetmelerini sağlayan şeydir. Bu makale, çağdaş etnik çatışmaları ve şiddeti Ibn Khaldun’un asabiyet (birliktelik) teorisi ile keşfetmeye ve incelemeye çalışmaktadır. Herhangi bir kültürel, sosyal, politik tehdidin çatışmaya yol açtığı sonucuna varmaktadır. Karar vermede ve politika oluşturma organlarında uygun demokratik alan ve etnik grupların temsil edilmesinin etnik gerilimleri azaltacağını savunulmaktadır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherİbn Haldun Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofİbn Haldun Çalışmaları Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectEthnicen_US
dc.subjectConflicten_US
dc.subjectAsabiyyahen_US
dc.subjectIbn Khaldunen_US
dc.subjectSocialen_US
dc.subjectGroupen_US
dc.subjectFeelingen_US
dc.subjectEtniken_US
dc.subjectÇatışmaen_US
dc.subjectAsabiyeten_US
dc.subjectİbn Haldunen_US
dc.subjectSosyal Grupen_US
dc.subjectDuyguen_US
dc.titleEthnic violence and conflict: The dynamics of Ibn Khaldun’s theory of asabiyyah (social feeling)en_US
dc.title.alternativeEtnik şiddet ve çatışma: İbn Haldun’un asabiyet (sosyal duygu) teorisien_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİHÜen_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage189en_US
dc.identifier.endpage202en_US
dc.relation.ihupublicationcategory235en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.contributor.institutionauthorİbn Haldun Üniversitesi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess