Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKaya, Saliha Merve
dc.contributor.authorAbonoz, Buket
dc.date.accessioned2019-06-21T07:57:43Z
dc.date.available2019-06-21T07:57:43Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationKaya, S. M. (2019). Suça sürüklenen çocuklara uygulanan eğitim tedbiri. Şehir Çocuk Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25-26 Nisan 2019.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/740
dc.description.abstractBu çalışmada, 2005-2018 yılları arasında İstanbul Adliyesi 4. Çocuk Ceza Mahkemesi’nde eğitim tedbirine hükmedilen dosyalar değerlendirilmiştir. Değerlendirilen dosyalar, 12-15 ve 15-18 yaş grubunda çocuklara verilen güvelik tedbiri niteliğindeki eğitim tedbirli dosyalardır. Çalışmada UYAP sistemi üzerinden iki aşamalı bir tarama yapılmıştır: İlk aşamada, mahkemenin UYAP sistemi kullanılarak “Suç Bazlı Karar Türü” bölümünde “Mahkûmiyet” hükmü verilen dosyalar arasından “Tedbir” ceza türü sekmesinde yer alan “Eğitim” tedbiri taranmıştır. Mahkûmiyet ile birlikte verilen güvenlik tedbiri, 2005 yılında bir (1), 2006 yılında üç (3), 2007 yılında iki (2), 2008-2018 yılları arasında ise sıfırdır. 2005-2018 yılları arasında toplamda altı (6) dosya tespit edilmiştir. İkinci aşamada, 2005- 2018 yılları arasında “Suç Bazlı Karar Türü” bölümünden “Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı” verilen dosyalar taranmıştır. Böylece kusur yeteneği olmadığı için mahkûmiyet hükmü kurulamayan suça sürüklenen çocuklar hakkında verilen eğitim tedbirli dosyalar tespit edilmiştir. 2006 yılında yedi, 2009 yılında bir (1), 2011 yılında bir (1), 2015 yılında bir (1), 2016 yılında bir (1), 2017 yılında bir (1) olmak üzere toplamda on iki (12) dosya saptanmıştır. Diğer yıllarda ise mahkeme herhangi bir dosyada eğitim tedbirine hükmetmemiştir. Bununla birlikte, aynı tarama, danışmanlık, bakım, sağlık ve barınma tedbiri için de yapılarak tedbirlerin kendi aralarında mukayesesi sağlanmıştır. 2005-2018 yılları arasında otuz bir (31) dosyada güvenlik tedbiri niteliğinde danışmanlık, bakım, sağlık, barınma ve eğitim tedbiri verilirken; bu dosyaların on sekizinde (18) eğitim tedbirine hükmedildiği görülmektedir. Tespit edilen on sekiz (18) dosya arşivden çıkarılarak ayrıntılı olarak incelenmiştir. Eğitim tedbirine hükmedilen çocukların bir kısmı hiç eğitim almamışken; kayda değer bir çoğunluğu ilkokul eğitimini yarıda bırakmıştır. Hakkında eğitim tedbiri verilmesine rağmen çeşitli sebeplerden tedbirin infaz edilemediği çocuk sayısı da oldukça fazladır. Araştırmada bu çocukların tedbir kararına hükmedilen çocuklar içindeki oranı ve tedbirin uygulanamama sebepleri ortaya koyulmaktadır. Çalışmada bulguların uygulama ve bilimsel araştırmalar açısından doğurduğu sonuçlar tartışılarak, eğitim tedbirinin uygulanma sürecinin daha iyi yönetilebilmesi için önerilerde bulunulmaktadır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Şehir Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofŞehir Çocuk Sempozyumu, 25-26 Nisan 2019en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSuça Sürüklenen Çocuken_US
dc.subjectEğitim Tedbirien_US
dc.subjectGüvenlik Tedbirien_US
dc.subjectSüreç Değerlendirmesien_US
dc.titleSuça sürüklenen çocuklara uygulanan eğitim tedbirien_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.departmentİHÜ, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-4108-3725en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage1en_US
dc.ihuauthorid0000-0002-4108-3725en_US
dc.relation.ihupublicationcategory197en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorKaya, Saliha Merve


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record