Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖncel, Mehmet
dc.date.accessioned2019-06-20T15:24:57Z
dc.date.available2019-06-20T15:24:57Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationÖncel, M. (2019). XI. yüzyıl mûsikî nazariyecilerinden İbn Zeyle’nin El-Kâfî Fi’l-Mûsikâ adlı eserinde “ses, nağme, aralık, cins ve cem” kavramı, 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Yalova, 14-17 Şubat 2019. (ss. 239-251).en_US
dc.identifier.isbn97860580780127
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/737
dc.description.abstractİslam dünyasında yoğun savaşlar, taht kavgaları ve siyasi istikrarsızlıkların söz konusu olduğu XI.-XIII. yüzyılları arası, musiki tarihi ve nazariyesi bakımından karanlık dönem olarak tavsif edilmektedir. Isfahan'ın önemli ilim adamı vesanatkarlarından İbn Zeyle (ö. 1048) zikri geçen dönemde yaşamış birisidir. İbn Sina'nın (ö. 1037) gözde öğrencilerinden olup el-Kafi fi'l musika genel olarak bakıldığında içerik sıralamsı da dahil olmak üzere pek çok edvar kaynaklarıyla paralellik arz etmektedir. Buna göre müziğin tarifi, sesin oluşumu ve sebepleri, uyumlu uyumsuz nağmeler, aralıklar, aralık çeşitleri, cins, cins çeşitleri, cem intikal (seyir), ika ika çeşitleri, lahinler, müzik aletleri gibi konuları sırayla ele almıştır. Bu eserinde Kindi, Farabi ve İbn Sina2nın musikiye dair görüşlerini eleştirel bir tarzda ele almış ve gördüğü hataları ayrıntılı bir şekilde tshih etme gayretinde olmuştur. Aralık ve perdelerin isimlendirilmesi hususunda ebced harfleri yerine sayıları kullanması ve özellikle ika hususunda takip ettiği yöntem yenilik olarak kabul edilebilir ve bu yönüyle kendisinden önceki müelliflerin eserlerinden farklılık arz etmektedir. Bu çalışmada İbn Zeyle'nin kısaca hayatı ve eserlerine yer verilecektir. ardından bildirinin ana konusu olan sesin oluşumu ve duyulması, sesin tizliği ve pestliği, nağme, aralık, aralık çeşitleri, cins, cins çeşitleri, cem ve cem çeşitlerine dair konular ele alınacaktır.en_US
dc.description.abstract11th to13th centuries in which there happened intense wars, rights for the throne and political instabilities, are considered as a dark age for the music theory and music history. However, recent studies show the opposite. Ibn Zayla, who is one of the important philosophers and artists in Isfahan, lived in this period. He is one the favourite students of Ibn Sina and wrote his work Al-Kâfîi al-musika. In this respect, he contributed to the understanding of 11th century music theory. Al-Kâfîi al-musika is generally similar to adwars (music theory books) in many ways including content ordering. It deals with topics such as definition of music, creation of sound and its reasons, consonant and inconsonant tunes, interval and its types, genre and its types, scale, transition, rhythm and its types, music, and music instruments in order. In his work, he handled in detail the opinions of Kindi, Farabi, and Ibn Sina on music with a critical approach and he attempted to correct the mistakes that he realized. Using numbers instead of abcad letters (alphabetic letters) in naming intervals and pitches and his method about rhythm might be considered as a novelty and he differed from his predecessors’ works in this relation. In this study Ibn Zayla’s life and works will be mentioned briefly. Afterwards, the main subject of this study, i.e. the topics of creation and hearing of sound, sharpness and deepness of sound, tune, interval and its types, genre and its types, scale and its types will be explained.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisher4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresien_US
dc.relation.ispartofUluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 14-17 Şubat 2019en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİbn Zeyleen_US
dc.subjectel-Kafi fi'l-musikaen_US
dc.subjectMüzik teorisien_US
dc.subjectMüziken_US
dc.subjectXI. yüzyılen_US
dc.subjectMusic Theoryen_US
dc.subjectMusicen_US
dc.subject11th centuryen_US
dc.titleXI. yüzyıl mûsikî nazariyecilerinden İbn Zeyle’nin El-Kâfî Fi’l-Mûsikâ adlı eserinde “ses, nağme, aralık, cins ve cem” kavramıen_US
dc.title.alternativeConscepts of “Sound, Tune, Interval, Genre And Scale” in Eleventh Century Music Theorist Ibn Zayla’s Work Al-Kâfî Fi’l-Mûsikâen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.departmentİHÜ, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-8167-3503en_US
dc.identifier.startpage239en_US
dc.identifier.endpage251en_US
dc.ihuauthorid0000-0001-8167-3503en_US
dc.relation.ihupublicationcategory129en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorÖncel, Mehmet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record