Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBozkurt Gümrükçüoğlu, Yeliz
dc.date.accessioned2019-06-17T11:34:16Z
dc.date.available2019-06-17T11:34:16Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationBozkurt Gümrükçüoğlu, Y. (2018). İşyerinde elektronik gözetim uygulamaları ve işçinin kişisel verilerinin korunması. II. Kişisel Verilerin Korunması Konferansı, İstanbul, 07 Şubat 2019.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/720
dc.description.abstractGünümüzde işverenler işçilerini modern teknolojiden yararlanarak eskisinden çok daha sıkı bir gözetim altında tutmaktadır. Elektronik gözetim çeşitli araçlarla gerçekleştirilebilmekle birlikte, çalışmamızda işyeri elektronik postası, sosyal medya araçları ve işçinin internet kullanımı üzerinde gerçekleştirilen denetimle sınırlı olarak değerlendirmelerde bulunulacaktır. İşçinin işyerinde internet kullanımının tamamen sınırlanıp sınırlanamayacağı tartışmalı olup, yasaklanan yahut izin verilen kullanımın hangi ölçüde denetlenebileceği ise ayrı bir tartışma konusudur. İşverence işçiye açıkça kullanım izni verilebileceği gibi uzun süre bilinen kullanıma göz yumulması zımni bir izin olarak değerlendirilecektir. Ayrıca işverence izin verilmekle birlikte çeşitli sınırlamalar getirilmesi de mümkündür. İşçinin işyeri elektronik araçlarını iş dışı kullanımı sanal kaytarma olarak adlandırılmakta olup, işverence gerek mesai saatlerine uyumun kontrol altına alınması gerekse işçinin uygunsuz kullanımı sebebiyle karşılaşılabilecek risklerden kaçınılması amacıyla denetlenmesi mümkündür. Bununla birlikte, söz konusu denetimin ve bu denetim sırasında elde edilen veri işleme faaliyetinin hukuka uygunluğu açısından uyulması gereken ilke ve esasların belirlenmesi gerekmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKişisel Verilerin Korunması Kurumuen_US
dc.relation.ispartofII. Kişisel Verilerin Korunması Konferansı, İstanbul, 07 Şubat 2019en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectElektronik Gözetimen_US
dc.subjectSosyal Medyaen_US
dc.subjectİşyerien_US
dc.subjectkişisel Verilerin Korunması Kanunuen_US
dc.titleİşyerinde elektronik gözetim uygulamaları ve işçinin kişisel verilerinin korunmasıen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.departmentİHÜ, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0003-2589-0305en_US
dc.ihuauthorid0000-0003-2589-0305en_US
dc.relation.ihupublicationcategory198en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorBozkurt Gümrükçüoğlu, Yeliz


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record