Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAybakan, Bilal
dc.date.accessioned2019-05-23T11:27:35Z
dc.date.available2019-05-23T11:27:35Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationAybakan, B. (2018). Schacht ve Azami’nin Fıkhın Menşeine Yaklaşımı. Uluslararası Mustafa Azami Sempozyumu, 19-20 Aralık 2018, İstanbul, Türkiye.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/696
dc.description.abstract1252/1836 yılında vefat etmiş olan İbn Abidin’i fıkhın klasik döneminin son temsilcisi olarak gösterebiliriz. Bu tarih, aynı zamanda bir dönüm noktasını, bir dönemeci de ifade eder. Şöyle ki bu tarihte, İslam dünyasını siyasi ve askeri alanda temsil eden en büyük güç olan Osmanlı Devleti artık eski satvetini ciddi anlamda yitirmiş durumdadır. Tanzimat döneminde yapılan düzenlemeler bu bağlamda okunabilir. Batı, İslam dünyasının temsilcisi konumunda olan Osmanlı’nın askeri, siyasi ve ekonomik alanlardaki güç kaybını fırsata dönüştürmek istedi. Maddi alanda güven kaybına uğrayan Müslümanların, kendilerini bir daha toparlayamaması ve Batı’nın karşısına rakip bir güç olarak bir daha çıkamamaları için manevi olarak özgüven kaybına uğramaları gerekiyordu ve bunu Müslümanlara yaşatmak için ciddi bir atağa geçtiler. Nereye nasıl saldıralım ki maksat hâsıl olsun? Bir kere, o güne kadar birey, toplum ve devlet düzeyinde Müslümanları çekip çeviren fıkıh hedef tahtasına konulmaya en uygun alanı teşkil ediyordu. Zira fıkıh, bu ameli işlevinin yanı sıra, bütün İslami ilimler için bir şiraze işlevi de görüyordu. Dolayısıyla fıkha vurulacak bir darbe İslam’ın hem kaba hem yumuşak gücünü zayıflatacak, böylece ana yapının çökertilmesi yolu açılmış olacaktı. Omurgası çökertilen yapı artık rahatlıkla bertaraf edilebilecek hale gelir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİbn Haldun Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofUluslararası Mustafa Azami Sempozyumu, 19-20 Aralık 2018en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSchachten_US
dc.subjectAzamien_US
dc.subjectFıkıhen_US
dc.titleSchacht ve Azami’nin Fıkhın Menşeine Yaklaşımıen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.departmentİHÜ, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümüen_US
dc.authorid0000-0003-0447-8506en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage9en_US
dc.ihuauthorid0000-0003-0447-8506en_US
dc.relation.ihupublicationcategory131en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorAybakan, Bilal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record