Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAytekin, Arif
dc.contributor.authorÖzay, Mehmet
dc.date.accessioned2019-03-18T13:04:07Z
dc.date.available2019-03-18T13:04:07Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationAytekin, A., Özay, M. (2018). Alternatif turizm uygulamaları bağlamında Malay dünyasında İslami turizm: Açe örneği’ne kısa bir bakış. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 5(29), 3737-3747.en_US
dc.identifier.issn2459-1149
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26450/jshsr.772
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/647
dc.description.abstractSosyolojik bir olgu olarak din, toplumsal yaşamda bireylerin birçok davranışına kaynaklık etmektedir. Din, siyasal tercihlerden boş zamanların değerlendirilmesine kadar geniş bir alanda bireylerin tercihlerinde belirleyicidir. Bu çalışmada, adalar ülkesi olan Endonezya Cumhuriyeti’nin otuz üç eyaletinden biri, Sumatra Adası’nın kuzeyindeki ‘Mekke Kapısı’ (Serambi Mekkah) unvanıyla da anılan Açe Eyaleti’ndeki ‘İslami turizm’ olgusu ele alınmakta ve sosyolojik bakış açısıyla din olgusunun turizm tercihleri üzerine etkisi üzerinde durulmaktadır. İnanç turizmi ve helal turizm gibi kavramlarla birlikte anılan İslami turizm, bölgenin tarihi, kültürel ve dini yapılaşması ile bunun felsefi ve sosyolojik arka plânıyla da dikkat çekmektedir. Erken dönemlerden itibaren bölgesel güç niteliği taşıyan çeşitli devletlerin ortaya çıktığı Açe Takımadalar’ın İslamlaşma süreçlerinde rol oynamıştır. Bu topraklar üzerinde yetişen şahsiyetler İslami bilimlerin çeşitli alanlarında eserler vermiş, bölgenin Malay dünyası İslam kültür ve medeniyetinin gelişmesinde rol oynamışlardır. El yazma eserler, camiler, türbeler, sultan mezarlıkları gibi kültür, sanat ve mimari alanındaki varlıkların özgünlüğü, Açe’yi günümüzde bölgedeki diğer benzeri yerler arasında alternatif bir İslami turizm merkezlerinden biri haline getirmektedir.en_US
dc.description.abstractReligion as a sociological phenomenon is a reference guiding individuals’ social life. In regard to this, it determines tendencies and choices from politics to leisure time activities. This article aims to explore the practice of Islamic tourism in Aceh which is located in northern tip of Sumatra Island and known as Verandah of Mecca (Serambi Mekkah). Islamic tourism is also considered together with faith tourism and halal tourism in the field. And this phenomenon attracts interest and considerable attention in terms of religio-historical and cultural establishment of the region and the philosophical and sociological background of this establishment. Aceh region functioned as a center of political power and took a leading role in Islamization process of the Malay Archipelago. Religious scholars who were grown in Aceh or the ones who as outsiders spent years here significantly produced written works in various fields and contributed to the Malay-Islamic culture and civilization. Some authentic works such as manuscripts, mosques, shrines and palace graveyards observed in various locations which are recognized as the values of culture, art and architecture make Aceh one of the alternative tourism centers in the region.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofJournal of Social and Humanities Sciences Researchen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİslami Turizmen_US
dc.subjectAçeen_US
dc.subjectMalay Dünyasıen_US
dc.subjectSerambi Mekkahen_US
dc.subjectIslamic Tourismen_US
dc.subjectAcehen_US
dc.subjectMalay Worlden_US
dc.titleAlternatif turizm uygulamaları bağlamında Malay dünyasında İslami turizm: Açe örneği’ne kısa bir bakışen_US
dc.title.alternativeIslamic tourism as an alternative tourism in Malay world: A brief look at Aceh caseen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİHÜ, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-2719-1543en_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue29en_US
dc.identifier.startpage3737en_US
dc.identifier.endpage3747en_US
dc.ihuauthorid0000-0002-2719-1543en_US
dc.relation.ihupublicationcategory235en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorÖzay, Mehmet
dc.identifier.doi10.26450/jshsr.772


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record