Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAydıner, Arafat Salih
dc.contributor.authorTatoğlu, Ekrem
dc.date.accessioned2019-02-05T07:07:22Z
dc.date.available2019-02-05T07:07:22Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationAydıner, A. S., Tatoğlu, E. (2019). Türkiye’deki işletmelerde bilişim sistemleri uygulamaları üzerine bir saha araştırması. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 12(1), 59-73. https://dx.doi.org/10.17671/gazibtd.423231.en_US
dc.identifier.issn2147-0715
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpjMU9ERXhNUT09
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.17671/gazibtd.423231en_US
dc.identifier.uri1307-9697en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/623en_US
dc.description.abstractİşletmeler bilişim sistemlerini (BS) uzunca bir süre sabit kaynaklar olarak değerlendirmiştir. Bu yaklaşım yakın zamanda değişerek BS uygulamalarının değer yaratan bir ekosistem oluşturduğu sonucuna varılmıştır. Genellikle araştırmalar işletmelerdeki BS uygulamalarının göreli kullanımları ile performans değerlendirmesi arasındaki ilişki üzerine yapılmaktadır. Firmaya özgü durumların - sahiplik örüntüsü, firma büyüklüğü, sektör, firma yaşı - ise literatürde değişmeyen unsurlar olarak görüldüğünden yeteri kadar üzerinde durulmadığı saptanmıştır. Bu yüzden, firmaya özgü bu olası durumlar temel unsurlar olarak kabul edilerek, Türkiye’de çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 204 firma ile saha araştırması yapılmıştır. Toplanan veriler t-testi ve ANOVA metodları ile analiz edilerek BS uygulamalarının göreli kullanımı ile firmaya özgü durumlar arasındaki etkileşim incelenmiştir. Araştırmamızın sonucunda, farklı BS uygulamalarının göreli kullanımının firmaya özgü olası durumlarda değişim gösterdiği tespit edilmiştir. Aynı zamanda çalışmamız, BS uygulamalarının göreli kullanımı sonucunda oluşan firmaya özgü durumlardaki değişimin etkileri hakkında çıkarımlar yapmamıza katkı sağlamaktadır.en_US
dc.description.abstractInformation systems (IS) have long been considered as an asset of firms. In recent years, this perception has been changed in a way that IS form an ecosystem that creates value for companies. While IS and its applications have become a critical component for the firms, the relative use of IS applications on firm specific contingencies - ownership pattern, firm size, industry sector, and firm age - remained hidden in the extant literature. Therefore, we examine how the relative use of IS applications vary with these firm-specific contingencies based on a survey of 204 companies operating in a wide variety of sectors in Turkey. Using t-test and ANOVA, we find that the implementation of IS applications varies most with respect to ownership type and firm size and to a modest extent with industry and firm age.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherGazi Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofBilişim Teknolojileri Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBilişim Sistemlerien_US
dc.subjectBilişim Sistemleri Uygulamalarıen_US
dc.subjectBilişim Sistemlerinin Kullanımıen_US
dc.subjectSaha Araştırmasıen_US
dc.subjectFirmaya Özgü Durumlaren_US
dc.subjectInformation Systemsen_US
dc.subjectInformation Systems Applicationsen_US
dc.subjectRelative Use Of Information Systemsen_US
dc.subjectSurveyen_US
dc.subjectFirm Specific Contingenciesen_US
dc.titleTürkiye’deki işletmelerde bilişim sistemleri uygulamaları üzerine bir saha araştırmasıen_US
dc.title.alternativeA survey on the use of information systems applications: A Case study of Turkish companiesen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİHÜ, Yönetim Bilimleri Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-9119-3252en_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage59en_US
dc.identifier.endpage73en_US
dc.ihuauthorid0000-0002-9119-3252en_US
dc.relation.ihupublicationcategory187en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorTatoğlu, Ekrem
dc.identifier.doi10.17671/gazibtd.423231
dc.identifier.trdizinidTXpjMU9ERXhNUT09en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record