Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAhmad, Zaid
dc.contributor.authorAhmad, Nobaya
dc.contributor.authorAbdullah, Haslinda
dc.date.accessioned2018-12-24T13:26:16Z
dc.date.available2018-12-24T13:26:16Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationAhmad, Z., Ahmad, N., Abdulah, H. (2016).Ibn Khaldun on Urban Planning: A Contemporary Reading of the Muqaddima. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 1(2), 315-330.en_US
dc.identifier.issn2651-379X
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.36657/ihcd.2016.15
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/575
dc.description.abstractIbn Khaldun is better known as a philosopher of history and a sociologist rather that an urban or city planner (in a modern sense of the term). However, as part of his civilization discourse, Ibn Khadun has advanced some worth noting thoughts on the principles related to planning of urban environment in his Muqaddima. Although it was written over six centuries ago, our reading shows that his ideas on urban planning carry very much of modern flavor and therefore still relevant to the contemporary urban issues. He believes in the cyclical process where cities and urban development undergo a very much similar procedure. From his own observation, he portrayed the cultures, life styles, forms, structures and problems of cities in his time. He touched upon almost every facet, including human well being, physical development as well as environment and sustainability of the cities. In the context of urban planning, what can we learn from Ibn Khaldun? How can we relate his knowledge and principles to address current issues confronting our cities today? This paper also studies the principles of urban planning as put forward by Ibn Khaldun and tries to evaluate its interpretation in the context of contemporary city planning.en_US
dc.description.abstractİbn Haldun modern anlamda bir şehir plancısından ziyade bir tarih felsefecisi ve sosyolog olarak bilinir. Ancak o, Mukaddime’de medeniyet anlayışının bir parçası olarak, şehir ortamının planlanmasına ilişkin bazı prensipler üzerine değerlendirmeye değer düşünceler serdetmiştir. Altı asır önce yazılmış olmasına rağmen, okumalarımız onun şehir planlamasına ilişkin fikirlerinin oldukça modern bir tat taşıdığını ve bunların güncel şehirleşmeyle ilgili konularda hala geçerli olduğunu göstermektedir. O, döngüsel süreçlere inanmaktadır ki şehirler ve kentsel gelişim de benzer bir sürece tabiidir. Onun gözlemlerinden aktararak kendi zamanının kültürünü, yaşam biçimlerini, yapılarını, ve şehirlerin problemlerini tasvir etmiştir. Şehirdeki insanın mutluluğu, şehrin fiziki gelişimi, çevre ve sürdürülebilirliği de dahil olmak üzere konunun neredeyse bütün veçhelerine değinmiştir. Şehir planlaması konusunda İbn Haldun’dan ne öğrenebiliriz? Şehirlerimizin günümüzde karşılaştığı güncel meselelerle onun irfanını ve prensiplerini nasıl bağdaştırabiliriz? Bu makale aynı zamanda İbn Haldun tarafından ortaya konulan şehir planlamasına ilişkin ilkeleri tartışmakta ve bunların güncele dönük yorumunu değerlendirmeye çalışmaktadır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherİbn Haldun Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofİbn Haldun Çalışmaları Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectIbn Khaldunen_US
dc.subjectCity Planningen_US
dc.subjectUrbanizationen_US
dc.subjectUrban Developmenten_US
dc.subjectİbn Haldunen_US
dc.subjectŞehirciliken_US
dc.subjectKentleşmeen_US
dc.subjectKentsel Gelişimen_US
dc.titleIbn Khaldun on Urban Planning: A Contemporary Reading of the Muqaddimaen_US
dc.title.alternativeİbn Haldun’da şehir planlaması: Mukaddime’nin güncel bir okumasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİHÜen_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage315en_US
dc.identifier.endpage330en_US
dc.relation.ihupublicationcategory235en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.contributor.institutionauthorİbn Haldun Üniversitesi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess