Google Analytics Usage DataAdvanced Search

 

Recent Submissions

 • A synthesis of classical and modern principles of leadership 

  Kuşakcı, Sümeyye; Busatlic, Senad; Mulalic, Muhidin. (Ibn Haldun University Press, 2021)
  Civilization is nothing more than an expression of the accumulation created by the human species belong to a nation. It is not in the will of the people to determine which nationality they will be, but what they practice ...
 • Düalist zındıklar ve hadis 

  Demirel, Serdar. (İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, 2022)
  Zındık kavramı İslâm öncesinde Mezepotamya’da kullanılan dinî içerikli bir kavramdı. Maniehizm ve Mecûsîliğin kıyasıya mücadele ettiği bir dönemde Mecûsî din adamları tarafından Mahineistler için kullanılmıştır. Ancak ...
 • Hadis tasnifinin altın çağında: Halku’l-Kur’an meselesi ve hadis kaynaklarına etkisi 

  Demirel, Serdar. (İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, 2021)
  Müslüman tarihi siyasî, askerî, iktisadî, kültürel ve ilmî başarıları bünyesinde barındırdığı kadar inşa edilen medeniyet havzalarında teolojik ihtilafları, siyasî çekişmeleri, iktisadî iniş ve çıkışları da ihtiva eden ...
 • A new system of philosophy-science from the biological standpoint 

  Duralı, Şaban Teoman. (İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, 2022)
  In addition to the philosophy of biology, a scheme for a new philosophy- science system based upon life sciences, the third principal thesis I deal with in this book is about the present-day global civilization, I call ...
 • Sosyal medya ve mülteci krizi: Sosyal medyanın Ürdün ve Türkiye’de yaşayan Suriyeli mülteciler üzerindeki etkisi 

  Aldamen, Yasmin. (İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, 2022)
  Suriye’deki iç savaştan kaçarak mülteci konumuna düşen gençler ara-sında teknolojiyi yoğun ve etkili bir şekilde kullanan yüksek oranda genç bir nüfus bulunmaktadır ve bu genç nüfus sayesinde mülteciler zor durum¬da ...
 • Türkiye’nin taraf olduğu iki taraflı yatırım andlaşmaları (cilt-VI-) 

  Yeşilırmak, Ali; Bozkurt Gümrükçüoğlu, Yeliz; Kafalı, Ömer Faruk; Yeşilırmak, Ali; Bozkurt Gümrükçüoğlu, Yeliz; Kafalı, Ömer Faruk. (İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, 2022)
  Günümüzde devletler, altyapı yatırımlarının yapılması, ticari ve finansman ihtiyaçlarının giderilmesi, yabancı sermaye girişinin sağlanması ile teknoloji transferinin teşviki ve yabancı yatırımların korunması ve teşviki ...
 • Türkiye’nin taraf olduğu iki taraflı yatırım andlaşmaları (cilt-V-) 

  Yeşilırmak, Ali; Bozkurt Gümrükçüoğlu, Yeliz; Kafalı, Ömer Faruk; Yeşilırmak, Ali; Bozkurt Gümrükçüoğlu, Yeliz; Kafalı, Ömer Faruk. (İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, 2022)
  Günümüzde devletler, altyapı yatırımlarının yapılması, ticari ve finansman ihtiyaçlarının giderilmesi, yabancı sermaye girişinin sağlanması ile teknoloji transferinin teşviki ve yabancı yatırımların korunması ve teşviki ...
 • Türkiye’nin taraf olduğu iki taraflı yatırım andlaşmaları (cilt-IV-) 

  Yeşilırmak, Ali; Bozkurt Gümrükçüoğlu, Yeliz; Kafalı, Ömer Faruk; Yeşilırmak, Ali; Bozkurt Gümrükçüoğlu, Yeliz; Kafalı, Ömer Faruk. (İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, 2022)
  Günümüzde devletler, altyapı yatırımlarının yapılması, ticari ve finansman ihtiyaçlarının giderilmesi, yabancı sermaye girişinin sağlanması ile teknoloji transferinin teşviki ve yabancı yatırımların korunması ve teşviki ...
 • Türkiye’nin taraf olduğu iki taraflı yatırım andlaşmaları (cilt-III-) 

  Yeşilırmak, Ali; Bozkurt Gümrükçüoğlu, Yeliz; Kafalı, Ömer Faruk; Yeşilırmak, Ali; Bozkurt Gümrükçüoğlu, Yeliz; Kafalı, Ömer Faruk. (İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, 2022)
  Günümüzde devletler, altyapı yatırımlarının yapılması, ticari ve finansman ihtiyaçlarının giderilmesi, yabancı sermaye girişinin sağlanması ile teknoloji transferinin teşviki ve yabancı yatırımların korunması ve teşviki ...
 • Türkiye’nin taraf olduğu iki taraflı yatırım andlaşmaları (cilt-II-) 

  Yeşilırmak, Ali; Bozkurt Gümrükçüoğlu, Yeliz; Kafalı, Ömer Faruk; Yeşilırmak, Ali; Bozkurt Gümrükçüoğlu, Yeliz; Kafalı, Ömer Faruk. (İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, 2022)
  Günümüzde devletler, altyapı yatırımlarının yapılması, ticari ve finansman ihtiyaçlarının giderilmesi, yabancı sermaye girişinin sağlanması ile teknoloji transferinin teşviki ve yabancı yatırımların korunması ve teşviki ...
 • Türkiye’nin taraf olduğu iki taraflı yatırım andlaşmaları (cilt-I-) 

  Bozkurt Gümrükçüoğlu, Yeliz; Kafalı, Ömer Faruk. (İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, 2022)
  Günümüzde devletler, altyapı yatırımlarının yapılması, ticari ve finansman ihtiyaçlarının giderilmesi, yabancı sermaye girişinin sağlanması ile teknoloji transferinin teşviki ve yabancı yatırımların korunması ve teşviki ...
 • İslâm’da medeniyet bilimleri tarihi (1. cilt) 

  İbn Haldun Üniversitesi. (İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, 2021)
  Türkiye’de Fuat Sezgin yılı münasebetiyle merhum hocamız hatırasına birçok toplantı ve sempozyum düzenlendi. Ancak, bu toplantılar genellikle hocanın doğa bilimleri tarihine dair çalışmalarını ele aldı. Halbuki Fuat Sezgin ...
 • İslâm’da medeniyet bilimleri tarihi (2. cilt) 

  İbn Haldun Üniversitesi. (İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, 2021)
  Türkiye’de Fuat Sezgin yılı münasebetiyle merhum hocamız hatırasına birçok toplantı ve sempozyum düzenlendi. Ancak, bu toplantılar genellikle hocanın doğa bilimleri tarihine dair çalışmalarını ele aldı. Halbuki Fuat Sezgin ...
 • Arabuluculuğun geleceği sempozyumu: Bildiri tam metin kitabı 14 Kasım 2020 

  Yeşilırmak, Ali; Bozkurt Gümrükçüoğlu, Yeliz; Yakacak, Gülnihal Ahter; Kafalı, Ömer Faruk; Yeşilırmak, Ali; Bozkurt Gümrükçüoğlu, Yeliz; Yakacak, Gülnihal Ahter; Kafalı, Ömer Faruk. (İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, 2021)
  Tarihimizde çok eskilerde bilinen ve kullanılan arabuluculuk kurumu, modern hukukumuza 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu (“HUAK”) ile girmiştir. Arabuluculuğa başvurma zorunluluğunun dava şartı ...
 • Kitab-ı Dede Korkut: Güncel okumalar -1- 

  Özden, Yüksel; Özden, Yüzden. (İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, 2020)
  Kök Metinler Projesi Anadolu’nun Türk yurdu haline gelerek İslamlaşmasında ve millî kimliğimizin oluşmasında rol oynayan kurucu metinlerin günümüzün bakış açılarına göre farklı disiplinlerce analizlere tabi tutularak Türk ...
 • Arabuluculuğun geleceği sempozyumu: Bildiri özeti kitabı 14 Kasım 2020 

  İbn Haldun Üniversitesi. (İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, 2020)
  Arabuluculuk hukukuna iliskin güncel gelismelerin degerlendirilmesi amacıyla Hukuk İsleri Genel Müdürlügü Arabuluculuk Baskanlıgı, İbn Haldun Üniversitesi Uyusmazlık Çözümü Uygulama ve Arastırma Merkezi ile İbn Haldun ...
 • Sahihu’l-Buhari: Mukarebe turasiyye ve ru’ye mu’asıra 

  Demirel, Serdar; Al-Bakri, Hamzeh; صنوبر, أحمد; Demirel, Serdar; Al-Bakri, Hamzeh. (İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, 2020)
  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: يعد القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة أهم المصادر في الفكر الإسلامي، وعلى قواعدهما قامت الحضارة الإسلامية، وانبثقت العلوم الإسلامية على ...
 • Sahihu’l-Buhari: Mukarebe turasiyye ve ru’ye mu’asıra 

  Demirel, Serdar; Hamzeh, Al-Bakri; صنوبر, أحمد; Demirel, Serdar; Hamzeh, Al-Bakri. (İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, 2020)
  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: يعد القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة أهم المصادر في الفكر الإسلامي، وعلى قواعدهما قامت الحضارة الإسلامية، وانبثقت العلوم الإسلامية على ...
 • Sahîh-i Buhârî: Geleneksel ve çağdaş yaklaşımlar 1 

  Demirel, Serdar; Al-Bakri, Hamzeh; Snober, Ahmad; Demirel, Serdar; Al-Bakri, Hamzeh. (İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, 2020)
  İslâm’ın teşrî kaynaklarının başında Kur’ân-ı Kerîm ve Hz. Muhammed (s.a.v.)’in sünneti gelir. O’nun sünnetini bize aktaran kaynakların başında ise Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm el-Cu‘fî el-Buhârî’nin (ö. ...
 • Being and existence and Sandra and Heidegger: A comparative ontology 

  Açıkgenç, Alparslan. (İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, 2020)
  The present work was completed in 1982 at the University of Chicago as part of the author’s PhD requirements; then in 1993 it was revised and published in Kuala Lumpur by the International Institute of Islamic Thought and ...

View more