Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorHaliloğlu, Nagihan
dc.contributor.authorHaliloğlu, Zehra
dc.date.accessioned2018-11-20T14:42:34Z
dc.date.available2018-11-20T14:42:34Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationHaliloğlu, Z. (2018). Mediterranean empires, mobility and multiculturalism in Shakepeare’s plays. (Unpublished master's thesis). Ibn Haldun University Alliance of Civilization Institute, İstanbulen_US
dc.identifier.urihttps://catalog.ihu.edu.tr/yordambt/yordam.php?aDemirbas=0013123
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/535
dc.descriptionTez (Yüksek lisans) -- İbn Haldun Üniversitesi Üniversitesi. Kaynakça var.en_US
dc.description.abstractThis study is an exploration of multicultural exchanges in Shakespeare’s plays within their Mediterranean context. It analyses the Mediterranean empires and their multiculturalism which are enabled by the mobility of people, information, and cultures in Shakespeare. The primary sources used in this thesis are Pericles, Antony and Cleopatra, Titus Andronicus, The Merchant of Venice, Othello, and The Tempest. The study argues that the mobility in the Mediterranean brings distortive and transformative impacts on individuals and societies in these six texts. It looks at how the people who frequently travel across the Mediterranean lose their identity and the empires which incorporate ‘others’ through territorial expansion are threatened by degeneration. This study argues that Shakespeare problematizes the mobility and multiculturalism in the Mediterranean that are analysed in his past, contemporary and future empires. Therefore, the thesis points out that Shakespeare’s exploration of the dangerous intercultural exchanges in ancient and early modern Mediterranean empires functions as a historical foreshadowing for the newly emerging British Empire in his present time.en_US
dc.description.abstractBu çalışma, Shakespeare’in oyunlarındaki kültürler-arası ilişkileri Akdeniz bağlamında incelemeyi amaçlar. Tezde, insanların, bilginin ve kültürlerin haraketliliğiyle desteklenen Akdeniz imparatorlukları ve bunların çok-kültürlü yapıları, Shakespeare’in oyunlarında yansıtıldığı üzere incelenmektedir. Kullanılan birincil kaynaklar Perikles, Antonius ve Kleopatra, Titus Andronicus, Venedik Taciri, Othello, ve Fırtına’dır. Çalışma, bu altı oyundan yola çıkarak, Akdeniz’deki haraketliliğin bireyler ve toplumlar üzerinde yıkıcı ve dönüştürücü etkilere sahip olduğunu savunur. Bu doğrultuda, Akdeniz’de sıklıkla seyahat eden insanların kimliklerini nasıl kaybettiklerini ve bölgesel büyüme yoluyla ‘ötekileri’ kendi içine dahil eden imparatorlukların nasıl yozlaşma tehdidiyle karşı karşıya olduklarını göstermektedir. Bu çalışmada, Shakespeare’in Akdeniz’deki haraketliliği ve çok-kültürlülüğü sorunsallaştırdığı savunulup, bu fikir onun geçmiş, modern ve gelecek imparatorlukları temsili üzerinden incelenmektedir. Böylelikle, tezde Shakespeare’deki kadim ve erken modern Akdeniz imparatorlukları ve bunların tehlikeli kültürler-arası ilişkileri temsilinin, henüz doğmakta olan İngiliz İmparatorluğuna tarihsel bir gönderme olarak okunabileceği ifade edilmektedir.en_US
dc.description.tableofcontentsABSTRACT, iv -- ÖZ, v -- Acknowledgments, vi -- TABLE OF CONTENTS, vii -- Introduction, 1 -- Chapter 1: Mediterranean Mobility in Ancient Empires: Shakespeare’s Greeks, Romans and ‘Others’, 14 -- Chapter 2: Maritime ‘Empire’ Venice and its Aliens: The Moor, the Jew, and the offstage Turk, 37 -- Chapter 3: Arrival of the British Empire: Mediterranean Setting and the Colonial Subject, 60 -- Conclusion, 80 -- Bibliography, 85 -- ÖZGEÇMİŞ, 88en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherIbn Haldun University, Alliance of Civilization Instituteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectShakespeare, William, 1564-1616en_US
dc.subjectİmparatorluken_US
dc.subjectEmpireen_US
dc.subjectAkdenizen_US
dc.subjectMediterraneanen_US
dc.subjectHareketliliken_US
dc.subjectMobilityen_US
dc.subjectÇok-kültürlülüken_US
dc.subjectMulticulturalismen_US
dc.subject.lccPR 2987 .H3555/M4358
dc.titleMediterranean empires, mobility and multiculturalism in Shakepeare’s playsen_US
dc.title.alternativeShakespeare’in oyunlarında Akdeniz imparatorlukları, hareketliliği ve çok kültürlülüğüen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİHÜ, Medeniyetler İttifakı Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage87en_US
dc.relation.ihupublicationcategory0en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorHaliloğlu, Zehra


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record