Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGenç İleri, Şerife
dc.contributor.authorUlu, Mehmet Fatih
dc.date.accessioned2018-09-29T11:43:16Z
dc.date.available2018-09-29T11:43:16Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationGenç İleri, Ş., Ulu, M. (2018). Sermaye hareketlerinin bankaların likidite ve kârlılıklarına etkisi. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 10 (18), 70-86. DOI: 10.14784/marufacd.460662en_US
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpreU56RTNOdz09
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.14784/marufacd.460662
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/488
dc.description.abstractBu çalışma farklı türdeki sermaye hareketlerinin bankaların likiditelerini ve kârlılıklarını nasıl etkilediğini incelemektedir. Portföy girişleri banka likiditesini anlamlı bir şekilde arttırsa da pozitif bir etki doğrudan yabancı sermaye yatırımları için geçerli değildir. Yerli ve yabancı bankalar sermaye akımlarının banka likiditesini etkilemesi açısından birbirlerinden farklılaşmaktadırlar. Yurtiçi bankaların talepleri kaynaklı etkiyi dışlayıp sadece yurtdışından gelen arz etkisini anlamak için küresel risk iştahı endeksi 4 **** (VIX) sermaye hareketlerini temsil eden bir araç değişken olarak kullanıldığında, banka likiditesi üzerindeki etki daha da belirginleşmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofFinansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSermaye Hareketlerien_US
dc.subjectBanka Likiditesien_US
dc.subjectBanka Kârlılığıen_US
dc.titleSermaye hareketlerinin bankaların likidite ve kârlılıklarına etkisien_US
dc.title.alternativeThe impact of capital flows on banks’ liquidity and profitabilityen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİHÜ, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İktisat Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-5214-2583en_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue18en_US
dc.identifier.startpage70en_US
dc.identifier.endpage86en_US
dc.ihuauthorid0000-0002-5214-2583en_US
dc.relation.ihupublicationcategory187en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorGenç İleri, Şerife
dc.identifier.doi10.14784/marufacd.460662
dc.identifier.trdizinidTXpreU56RTNOdz09en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record