Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDemirbaş, Ali
dc.date.accessioned2018-08-28T09:07:45Z
dc.date.available2018-08-28T09:07:45Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationDemirbaş, A. (2018). Telif hukukunda internet linki ve Avrupa Adalet Mahkemesi’nin Svensson ve Bestwater kararları. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 5(1), 169-186.en_US
dc.identifier.issn2148-6883
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpreU1UZ3dNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/465en_US
dc.description.abstractBir web sitesinden bir başka web sitesine link kurmak suretiyle web sitesinde yer alan içeriklere bağlantı sağlanması mümkündür. Bu sayede internet ortamında çeşitli eserler ve içerikler sınırsız sayıda kişinin erişimine sunulabilmektedir. Bu durum internet ortamının doğası gereğidir. Bununla birlikte internet linki kurmak suretiyle fikri eserlere müdahale edilmesi fikri hakların ihlaline neden olabilmektedir. Avrupa Adalet Mahkemesi, Svensson ve BestWater davalarında web sitesi sahiplerinin, internette serbestçe ulaşmanın mümkün olduğu fikri eserlere link kurmak suretiyle internet kullanıcılarını yönlendirebileceği yönünde karar vermiştir. Çalışmada yüzeysel link, derin link, çerçeveleme ve gömülü link kurmanın fikri haklara etkisi incelenmiştir.en_US
dc.description.abstractIt is possible to link to content in a website by linking from one website to another. In this way, various works and contents on internet can be offered to unlimited number of people. This is the nature of the internet environment. However, interfering with copyright works by establishing an internet link can cause violation of copyright rights. In the Svensson judgment and the BestWater judgment, the European Court of Justice ruled that website owners could direct internet users by linking to copyright works where it is freely available on the internet. In the study, the effects of the surface link, deep link, framing and embedded link in the copyright rights were examined.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofİstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLinken_US
dc.subjectAktif Linken_US
dc.subjectTıklanabilen Linken_US
dc.subjectİnternet Linkien_US
dc.subjectYüzeysel Linken_US
dc.subjectDerin Linken_US
dc.subjectGömülü Linken_US
dc.subjectÇerçevelemeen_US
dc.subjectSvensson Kararıen_US
dc.subjectBestwater Kararıen_US
dc.subjectLinken_US
dc.subjectHyperlinken_US
dc.subjectClickable Linken_US
dc.subjectInternet Linken_US
dc.subjectSurface Linken_US
dc.subjectDeep Linken_US
dc.subjectInline Linken_US
dc.subjectEmbedded Linken_US
dc.subjectFramingen_US
dc.subjectFrame Linken_US
dc.subjectSvensson Caseen_US
dc.subjectBestwater Caseen_US
dc.titleTelif hukukunda internet linki ve Avrupa Adalet Mahkemesi’nin Svensson ve Bestwater kararlarıen_US
dc.title.alternativeInternet link in copyright law and Svensson and Bestwater cases of the European Court of Justiceen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİHÜ, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0001-8143-8036en_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage169en_US
dc.identifier.endpage186en_US
dc.ihuauthorid0000-0001-8143-8036en_US
dc.relation.ihupublicationcategory187en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorDemirbaş, Ali
dc.identifier.trdizinidTWpreU1UZ3dNQT09en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record