Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAvcı, Betül
dc.date.accessioned2018-08-14T12:30:13Z
dc.date.available2018-08-14T12:30:13Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationAvcı, B. (2018). Abdülehad Dâvûd'un İncil ve Salîb adlı eserinde İncil'e yaklaşımı. 4. Uluslararası Din Bilimleri Sempozyumu, 3 Mayıs, Alanya, Antalya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/463
dc.description.abstractPolemik literatürü günümüzde kelam ilminin ve din bilimleri disiplinlerinin ortasında yer almaktadır. Bu tebliğde bir Osmanlı mühtedisi olan Abdülehad Dâvûd (ö. ~1931) ve onun Hıristiyan kutsal kitabının İncil olarak tabir edilen bölümüne polemikçi üsluptaki yaklaşımını din bilimleri çerçevesinde değerlendirmeyi amaçlıyorum. Eski ismi David Benjamin Keldani olan Abdülehad Dâvûd 1867 yılında İran’da doğmuş bir Nesturi Hıristiyandır. Vatikan’da teoloji ve felsefe eğitimi almış olan Dâvûd, 1895 yılında rahip olmuş, beş yıl sonra ruhbanlıktan ayrılmış, akabinde İngiltere’deki Üniteryen Topluluğu’na katılmıştır. 1904 yılında ise İstanbul’da Şeyhülislam Cemaleddin Efendi ile tanışıp Müslüman olan Dâvûd, Osmanlı tebaasına geçmiş ve İstanbul’da çeşitli ilmi ve bürokratik görevler icra etmiştir. 1931 yılı civarında ABD’de vefat eden Dâvûd’un İncil ve Salîb (1913) ve Esrâr-ı Îseviyye (1916) adlı iki kitabının yanı sıra Beyânü’l-Hak, Sebîlü’r Reşâd [Sırât-ı Müstakîm], Tablet ve Islamic Review adlı dergilerde pek çok makalesi yayımlanmıştır. Bu tebliğde Abdülehad Dâvûd’un İncil ve Salîb adlı eserinde ele aldığı şekliyle İncil’in mushaf şeklinde yazılı bir kitap olmadığı, sözlü bir beyanat olduğu iddiasını inceleyeceğim. Zira Dâvûd’a göre bugünkü şekliyle İncil İsa (as)’a sözlü olarak indirilen, ilahi vahiy mahsulü olan tebliğin aynı değildir. Akabinde, Dâvûd’un İncil’in sadece sözlü bir beyanat olduğu iddiasının İslam geleneği içindeki genel anlayıştan farklı olduğunu iddia edecek bu farklılığın olası sebepleri üzerinde duracağım.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisher4. Uluslararası Din Bilimleri Sempozyumuen_US
dc.relation.ispartof4. Uluslararası Din Bilimleri Sempozyumu, 3 Mayıs 2018en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectAbdülehad Dâvûden_US
dc.subjectİncil ve Salîben_US
dc.subjectPolemik Literatürüen_US
dc.subjectOsmanlı Mühtedilerien_US
dc.titleAbdülehad Dâvûd'un İncil ve Salîb adlı eserinde İncil'e yaklaşımıen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.departmentİHÜ, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-7225-0568en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage1en_US
dc.ihuauthorid0000-0001-7225-0568en_US
dc.relation.ihupublicationcategory198en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorAvcı, Betül


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record