Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSüruri, Ahmet
dc.date.accessioned2018-07-31T14:21:31Z
dc.date.available2018-07-31T14:21:31Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationSüruri, Ahmet. (2016). Osmanlı’da oluşan kelam klasikleri: el-Meâlim fî İlmi’l-Kelâm. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 28, 401-417 ss.en_US
dc.identifier.issn1303-9369
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/429
dc.description.abstractBu çalışmada Osmanlı klasik döneminde yaşayan Taşköprîzade Ahmed Efendi’nin (1495-1561) klasik bir kelâm metni olan el-Meâlim fî İlmi’l-Kelâm adlı eserinin değerlendirmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle yazma eser halinde olan metnin şimdiye kadar hangi çalışmalarda bahsedildiğinin kronolojik olarak tespiti yapılmış, sonra eserin bilinen tek yazma nüshasının tavsifi, eserin müellife aidiyeti, metnin kaç bölümden oluştuğu, konuları, meseleleri ele alış tarzı gibi hususlara değinilerek Meâlim metninin kendisinden önce yazılmış iki klasik kelâm metni olan Mevâkıf ve Makâsıd ile içerik karşılaştırılması yapılmıştır. Son olarak metinde kullanılan kaynaklar tespit edilmeye çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractWithin the scope of this paper, we attempt to evaluate a classicalwork of Islamic theology, al-Ma‘âlim fî ‘İlm al-Kalâm authored by Tashkubrizade Ahmed Efendi (1495-1561). In the process, we started with a chronological identification of the texts that mention el-Ma‘âlim. After providing a brief description of the only manuscript copy of Ma‘âlim, we delved into further details about its authorship, sections, contents and methods. Additionally, we conducted a content comparison between Ma‘âlim and two earlier classical sources, al-Mavâkıf and al-Maqasid. Finally, we attempted to identify the sources on which Ma‘âlim was based.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBilim ve Sanat Vakfıen_US
dc.relation.ispartofTürkiye Araştırmaları Literatür Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOsmanlı Dönemi Düşüncesien_US
dc.subjectKelâmen_US
dc.subjectel-Meâlimen_US
dc.subjectTaşköprîzadeen_US
dc.subjectOttoman Thoughten_US
dc.subjectKalāmen_US
dc.subjectal-Ma‘âlimen_US
dc.subjectTashkubrizadeen_US
dc.titleOsmanlı’da oluşan kelam klasikleri: el-Meâlim fî İlmi’l-Kelâmen_US
dc.title.alternativeOttoman Kalām Classics: el-Meâlim fî İlmi’l-Kelâmen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİHÜ, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümüen_US
dc.authorid0000-0003-1491-3452en_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue28en_US
dc.identifier.startpage401en_US
dc.identifier.endpage417en_US
dc.ihuauthorid0000-0003-1491-3452en_US
dc.relation.ihupublicationcategory235en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorSüruri, Ahmet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record