Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYaslıçimen, Faruk
dc.date.accessioned2018-07-23T12:16:07Z
dc.date.available2018-07-23T12:16:07Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationYaslıçimen, Faruk (2017). Birinci Dünya Savaşı’nda Şii-Sünni ittifakı: Nedenler, imkanlar ve açmazlar. 100. Yılında Uluslararası Bağdat (Medînetü’s-selâm) ve Kûtü’l -Amâre Sempozyumu, 20 Aralık 2017, İstanbul, Türkiye.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/402
dc.description.abstractBirinci Dünya Savaşı esnasında İslam topraklarını savunmak amacıyla Iraklı Şii müçtehitler cihat fetvaları vermiş ve Irak’ın Şii halkını Osmanlı Ordusu yanında İngilizlere karşı cihada çağırmıştır. Bu çağrı bir ölçüde başarılı da olmuştur. Peki, bu sürecin ardında yatan temel faktörler nelerdir? Mezhebi farklılıklarına rağmen, Sünniler ile Şiiler’in Irak’ta nasıl ortak hareket edebilmişlerdir? Osmanlı Devleti’nin 19. yüzyılın ortalarından itibaren sıkılaştırdığı merkezileşme politikalarının, II. Abdülhamid’in İttihad-ı İslam siyasetinin, İttihat ve Terakki hükümetinin Irak’ta takip ettiği politikaların ve Irak Şiileri arasında 19. yüzyıl boyunca yaşanmakta olan fıkhi ve toplumsal dönüşümlerin bundaki payı nedir? Bu sunumda hem Iraklı Şii müçtehitlerin cihat fetvalarının içerikleri hem de bu fetvaları ortaya çıkaran siyasi ve toplumsal bağlamlar tartışılacaktır. Konunun güncel gelişmelerle bağlantısı ise sunumun sonuna doğru kısaca ele alınacaktır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisher100. Yılında Uluslararası Bağdat (Medînetü’s-selâm) ve Kûtü’l -Amâre Sempozyumuen_US
dc.relation.ispartof100. Yılında Uluslararası Bağdat (Medînetü’s-selâm) ve Kûtü’l -Amâre Sempozyumu, 20 December 2017en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectBirinci Dünya Savaşıen_US
dc.subjectŞii-Sünni İttifakıen_US
dc.titleBirinci Dünya Savaşı’nda Şii-Sünni ittifakı: Nedenler, imkanlar ve açmazlaren_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.departmentİHÜ, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-4798-7282en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage1en_US
dc.ihuauthorid0000-0002-4798-7282en_US
dc.relation.ihupublicationcategory131en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorYaslıçimen, Faruk


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record