Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAbbasoğlu, O. Furkan
dc.contributor.authorGenç İleri, Şerife
dc.contributor.authorMimir, Yasin
dc.date.accessioned2018-07-13T14:10:06Z
dc.date.available2018-07-13T14:10:06Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationİleri Genç, Ş. (2018). Para politikası araçları ve makro ihtiyati tedbirlerin kredi büyümesi üzerine etkileri: banka büyüklüğü ve kredi türünün önemi. ICPESS Kongresi, 28-30 Haziran 2018.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/384
dc.description.abstractBu çalışmada, Türk bankacılık sektörü bilanço verisi kullanılarak, 2002Ç4-2015Ç1 döneminde uygulanan para politikası araçları ve makro ihtiyati politikaların kredi büyümesi üzerindeki etkileri panel veri tahmin yöntemiyle incelenmektedir. Söz konusu etkiler, önceki çalışmalardan farklı olarak, banka büyüklüğü ve kredi türü ayrımında ele alınmaktadır. Çalışmanın bu ayrım gözetilerek yapılmasının nedeni, uygulanan para politikası araçları ve makro ihtiyati tedbirlerin, büyük ve küçük bankaların aktif ve pasif kompozisyonunda görülen farklılıklar nedeniyle, kredi türüne de bağlı olarak, kredi büyüme oranları üzerinde asimetrik bir etki yaratma olasılığıdır. Tahmin sonuçları, politika faizindeki 1 yüzde puan artışla ifade edilebilecek daha sıkı bir para politikası duruşunun, büyük bankaların toplam kredi büyümesini 0,46-0,49 yüzde puan, bireysel kredi büyümesini ise 0,88-0,94 yüzde puan azalttığını göstermektedir. Buna karşılık, bulgular, daha sıkı bir makro ihtiyati politika duruşunun, küçük bankaların toplam, bireysel ve ticari kredi büyüme oranlarını yavaşlattığına, büyük bankaların ise sadece bireysel kredi büyüme oranlarında düşüşe neden olduğuna işaret etmektedir.en_US
dc.description.abstractThis study analyzes the effects of monetary policy tools and macro prudential measures on credit growth during 2002Q4-2015Q period by using Turkish banking sector balance sheet data and panel data estimation methods. Unlike earlier studies, these effects are examined with an asset size and credit type breakdown. This breakdown is necessary as the differences observed between big and small banks with respect to their asset and liability composition can cause monetary and macro prudential policies to have asymmetric effects on credit growth rates, depending on the credit type. The estimation results show that a tighter monetary policy manifested by 1 percentage point increase in the policy rate reduces total credit growth rate of big banks by 0.46-0.49 percentage points while the consumer credit growth of big banks declines by 0.88-0.94 percentage points. On the other hand, a tighter macro prudential policy slows down credit growth of small banks for all credit types, whereas for big banks, the deceleration is observed only in consumer credits.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherPESAen_US
dc.relation.ispartofICPESS Kongresien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBankacılık Sektörüen_US
dc.subjectKredien_US
dc.subjectPara Politikasıen_US
dc.subjectBilançoen_US
dc.titlePara politikası araçları ve makro ihtiyati tedbirlerin kredi büyümesi üzerine etkileri: banka büyüklüğü ve kredi türünün önemien_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.departmentİHÜ, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İktisat Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-5214-2583en_US
dc.ihuauthorid0000-0002-5214-2583en_US
dc.relation.ihupublicationcategory130en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorGenç İleri, Şerife


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record