Google Analitik Kullanım VerileriGelişmiş Arama

Toplam kayıt 2, listelenen: 1-2

  • Menafiu's- Sıbyan 

   Mehmed Hilmi Efendi. (İbn Haldun Üniversitesi, 2018)
   Osmanlı Devletinde II. Mahmud döneminden itibaren her ne kadar eğitimde zaman zaman ıslahat ya-pılmaya çalışılsa da, tüm toplumu kucaklayan kapsamlı ve kalıcı bir iyileşmenin gerçekleştirilemediği görülür. Özel okullara ...
  • Evrad-ı Fethiyye: Seçme dualar ve zikirler 

   Allah Teâla Hazretleri, Kur’an-ı Kerim’de “Bana dua edin, ben de size cevap vereyim”, “Beni zikredin, ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin”, “(Rasûlüm!) Kullarım Beni sana sorarlarsa bilsinler ki ben ...