Google Analytics Usage DataAdvanced Search

 

Recent Submissions

  • Evrad-ı Fethiyye: Seçme dualar ve zikirler 

    Allah Teâla Hazretleri, Kur’an-ı Kerim’de “Bana dua edin, ben de size cevap vereyim”, “Beni zikredin, ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin”, “(Rasûlüm!) Kullarım Beni sana sorarlarsa bilsinler ki ben ...
  • Menafiu's- Sıbyan 

    Mehmed Hilmi Efendi. (İbn Haldun Üniversitesi, 2018)
    Osmanlı Devletinde II. Mahmud döneminden itibaren her ne kadar eğitimde zaman zaman ıslahat ya-pılmaya çalışılsa da, tüm toplumu kucaklayan kapsamlı ve kalıcı bir iyileşmenin gerçekleştirilemediği görülür. Özel okullara ...