Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzel, Ahmet Murat
dc.date.accessioned2017-10-27T14:41:28Z
dc.date.available2017-10-27T14:41:28Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationÖzel, A. M. (2016). Seb'îniyye’nin hermetik bir silsilesi (mi?) -Ebu’l-Hasan eş-Şüşterî’nin el-kasîdetü’n-nûniyye’si üzerine bir tahlil-. Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, 38 (2), 1-24.en_US
dc.identifier.issn1302-3543
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/31
dc.description.abstractEbu’l-Hasan eş-Şüşterî, Endülüslü İbn Seb’în’in gözde öğrencisi ve halefidir. Şüşterî’nin el-Kasîdetü’n-nûniyye adıyla meşhur olan bir şiiri bulunmaktadır. Bu şiirinde o, Hermes’ten Aristoteles’e, Hallâc’dan İbn Rüşd’e, Gazâlî’den Sühreverdî el-Maktûl’e kadar, bir araya gelmesi beklenmeyen bir çok isme yer verir. Esasen akıl, aklın işlevi ve sınırları hakkında bir şiir olan el-Kasîdetü’n-nûniyye, bazı araştırmacılarca Seb’îniyye tarikatının Hermetik tabiatta bir silsilesi olarak da kabul edilmiştir. Acaba hakikaten bu şiir Hermetik bir silsile midir? Çalışmamız bu sorunun cevabını aramaktadır. Yanı sıra şiirin doğurduğu sorunlardan biri, İbn Seb’în’in ve Şüşterî’nin felsefe eleştirisine rağmen şiirde filozoflara eleştirel olmayan bir biçimde yer verilmesidir. Bu çelişkili durumu aşabilmek ancak, bu hoca- tilmiz ikilisinin felsefeyi bütünüyle dışlamayıp, sufiyane bilgiye nispetle daha aşağıda telakki etmelerinden kaynaklandığını görmekten geçmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAziz Mahmud Hüdayi Vakfı İlmi Araştırmalar Merkezien_US
dc.relation.ispartofTasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectŞüşterîen_US
dc.subjectel-Kasîdetü’n-nûniyyeen_US
dc.subjectHermetik Silsileen_US
dc.subjectİbn Seb’în,en_US
dc.subjectSeb’îniyyeen_US
dc.titleSeb'îniyye’nin hermetik bir silsilesi (mi?) -Ebu’l-Hasan eş-Şüşterî’nin el-kasîdetü’n-nûniyye’si üzerine bir tahlil-en_US
dc.title.alternativeA Hermetic lineage of Sab'îniyya? - A Study on al-Qa îda al-Nûniyya by Abû al- asan al-Shushtarîen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİHÜ, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-5396-4995en_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue38en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage24en_US
dc.ihuauthorid0000-0001-5396-4995en_US
dc.relation.ihupublicationcategory187en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorÖzel, Ahmet Murat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record