Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzel, Ahmet Murat
dc.date.accessioned2018-02-05T11:41:36Z
dc.date.available2018-02-05T11:41:36Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationÖzel, A . (2017). Türkiye’de tasavvuf yayıncılığının bugünü: gözlemler, öneriler. Akademik Platform İslami Araştırmalar Dergisi, 1 (2), 23-27.en_US
dc.identifier.issn2602-2893
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/266
dc.description.abstractGenel hatlarıyla yazımız, Türkiye’de tasavvuf yayıncılığı üzerine yaptığımız gözlem ve tekliflere dairdir. Bu gözlem, Türkiye’de tasavvuf yayıncılığının genel yayıncılık faaliyetleri içindeki yeri de göz önünde bulundurularak yapılmış ve Kudüs örneği üzerinden yapılan kıyaslama buna dahil edilmiştir. Bunun yanında tasavvuf yayınlarını üreten merkezler dil ve üslup bakımından bu yayınların türleri incelenmiş, en nihayetinde Türkiye’de tasavvuf yayıncılığına dair teklif ve beklentilere yer verilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn general terms, our writing is about our observations and proposals made on Sufi publishing in Turkey. This observation has been made by considering the place of Sufi publications in Turkey among general publishing activities and the comparison made over the Jerusalem example has been included. Besides, the centers producing Sufi publications and the types of these publications in terms of language and style have been examined and, finally, have been given place to proposals and expectations about Sufi publishing in Turkey.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAkademik Platformen_US
dc.relation.ispartofAkademik Platform İslami Araştırmalar Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTürkiye’de Tasavvufen_US
dc.subjectTasavvuf Yayıncılığıen_US
dc.subjectGözlemen_US
dc.subjectÖnerien_US
dc.subjectSufism İn Turkeyen_US
dc.subjectSufi Publishingen_US
dc.subjectObservationen_US
dc.subjectSuggestionen_US
dc.titleTürkiye’de tasavvuf yayıncılığının bugünü: gözlemler, önerileren_US
dc.title.alternativePresent of sufi publishing in Turkey: observations, suggestionsen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİHÜ, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-5396-4995en_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage23en_US
dc.identifier.endpage27en_US
dc.ihuauthorid0000-0001-5396-4995en_US
dc.relation.ihupublicationcategory235en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorÖzel, Ahmet Murat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record