Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖncel, Mehmet
dc.contributor.authorArslan, Fazlı
dc.date.accessioned2018-01-08T08:13:46Z
dc.date.available2018-01-08T08:13:46Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationÖncel, M. (2017). 11.-14. yüzyıllar arasında musiki. In A. H. Turabi (Ed.), Türk Din Musikisi El Kitabı, (43-47 pp.). Ankara: Grafiker Yayınları.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/232
dc.description.abstractAnadolu'dan başlayıp Orta Doğu, Asya, Hindistan ve Uzak Doğu'ya kadar yayılan coğrafyada XI.-XIV. yüzyıllar arasında pek çok savaş meydana gelmiştir. Eski devletler yıkılmış yerlerine yeni devletler kurulmuştur. Özellikle Avrupalı Katolik Hristiyanların, Papa 'nın vermiş olduğu vaatlerle Müslümanların yoğun olduğu Orta Doğu toprakları (Kutsal Topraklar) üzerinde egemenliği sağlamak amacıyla 1096-1272 yılları arasında pek çok Haçlı Seferleri düzenlemesi; yine XIII. yüzyılda dünya siyasi tarihine damgasını vuran yaklaşık doksan yıllık hükümranlığı sonucu pek çok devletin yıkılmasına sebep olan ve milyonlarca insanın katledilmesine yol açan Moğal istilaları, tarihin seyrini değiştiren önemli olaylar arasındadır. Ayrıca Dandanakan Savaşı (1040), Pasinler Savaşı (1048), Malazgirt Savaşı (1071), Bağdat Seferi (1055) Türk siyasi tarihinin oluşumunda önemli bir etkiye sahiptir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherGrafiker Yayınlarıen_US
dc.relation.ispartofTürk Din Musikisi El Kitabıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBesteen_US
dc.subjectBestekaren_US
dc.subjectMusikişinasen_US
dc.subjectMüzik Teorisien_US
dc.title11.-14. yüzyıllar arasında musikien_US
dc.typebookParten_US
dc.departmentİHÜ, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-8167-3503en_US
dc.identifier.startpage43en_US
dc.identifier.endpage47en_US
dc.ihuauthorid0000-0001-8167-3503en_US
dc.relation.ihupublicationcategory124en_US
dc.relation.publicationcategoryKitap Bölümü - Uluslararasıen_US
dc.contributor.institutionauthorÖncel, Mehmet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record