Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAltundağ, Yunus
dc.contributor.authorBulut, Sefa
dc.date.accessioned2017-12-18T11:53:35Z
dc.date.available2017-12-18T11:53:35Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationAltundağ, Y., Bulut, S. (2017). Aday sınıf öğretmenlerinde problemli akıllı telefon kullanımının incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(4), 1670-1682.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/226
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı aday sınıf öğretmenlerinin problemli akıllı telefon kullanım düzeylerinde cinsiyet, bilgi ve iletişim araçlarının bilinçli kullanıp kullanma durumu ile internet, sosyal medya ve akıllı telefonların günlük kullanım sürelerine göre anlamlı bir farklılık olup olmadığını tespit etmektir. Bu kapsamda çalışma 2015-2016 eğitim-öğretim döneminde Abant İzzet Baysal Üniversitesinde yürütülmüştür. Çalışmaya 294 öğrenci (72 Erkek/221 Kız) katılmıştır. Verilerin toplanmasında kişisel bilgi formu ve Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği-Kısa Formu kullanılmıştır. İstatistiksel analiz olarak ise iki kategorili değişkenlerde Non-Parametrik tekniklerden Mann Whitney-U testi ile ikiden fazla kategorili değişkenlerde Kruskal Wallis testleri yapılmıştır. Bunun yanında gruplar arasındaki farkın hangi gruplardan kaynaklandığını tespit etmek için de Mann Whitney-U testine başvurulmuştur. Yapılan analiz sonucunda kız öğrencilerin erkeklere, bilinçli kullanmadığını ifade edenlerin bilinçli kullananlara, bilinçli kullanım konusunda eğitime ihtiyacı olduğunu ifade edenlerin eğitime ihtiyacı olmadığını ifade edenlere kıyasla daha fazla problemli akıllı telefon kullanım düzeyine sahip oldukları bulunmuştur. Ayrıca günlük sosyal medya, internet ve akıllı telefon kullanım süreleri yükseldikçe problemli akıllı telefon kullanım düzeyinin de arttığı görülmüştür. Elde edilen bulgular problemli akıllı telefon kullanımına ilişkin literatür kapsamında tartışılmıştır.en_US
dc.description.abstractThis study aims to discover whether there is a significant difference in preservice classroom teachers’ levels of problematic smartphone use by gender, whether they use information and communication tools consciously, and duration of daily smartphone use for internet, social media and for purposes other than phone call. The study was performed at Abant İzzet Baysal University in the academic year of 2015-2016. 294 students (72 males and 221 females) participated in the study. The personal information form and the Smartphone Addiction Scale-Short Form was used for collecting the data. The Mann Whitney-U and Kruskal-Wallis tests, which are nonparametric techniques, were used for two-category variables and multi-category variables respectively. The Mann Whitney-U test was utilized once again to find out by which groups the intergroup difference was caused. It was discovered in the analyses that the female students, those who stated they do not use smartphones consciously and those who stated they need education about conscious use had higher levels of problematic smartphone use than the male students, those who stated they use smartphones consciously and those who stated they do not need education about conscious use. Furthermore, it was observed that levels of problematic smartphone use increased as the duration of daily social media, internet and smartphone uses extended. The findings were discussed within the scope of the literature related to problematic smartphone use.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAbant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesien_US
dc.relation.ispartofAbant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectProblemli Akıllı Telefon Kullanımıen_US
dc.subjectAday Sınıf Öğretmenien_US
dc.subjectÜniversite Öğrencisien_US
dc.subjectCinsiyeten_US
dc.subjectGünlük Kullanım Süresien_US
dc.subjectProblematic Smartphone Useen_US
dc.subjectPreservice Classroom Teacheren_US
dc.subjectUniverstiy Studenten_US
dc.subjectGenderen_US
dc.subjectDaily Use Timeen_US
dc.titleAday sınıf öğretmenlerinde problemli akıllı telefon kullanımının incelenmesien_US
dc.title.alternativeAn examınatıon of problematıc smartphone use among preservıce classroom teachersen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİHÜ, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-2622-4390en_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue17en_US
dc.identifier.startpage1670en_US
dc.identifier.endpage1682en_US
dc.ihuauthorid0000-0002-2622-4390en_US
dc.relation.ihupublicationcategory187en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorBulut, Sefa


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record