Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAyiş, Mehmet Şirin
dc.date.accessioned2022-11-18T08:08:00Z
dc.date.available2022-11-18T08:08:00Z
dc.date.issued2022en_US
dc.identifier.citationAyiş, M. Şirin. (2022). Manevî rehberliğin tasavvufi boyutu: Ahmed Yesevî örneği. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 7(2), 245–255. https://doi.org/10.36657/ihcd.2022.101en_US
dc.identifier.issn2651-379X
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.36657/ihcd.2022.101
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/1932
dc.description.abstractAhmet Yesevî, Batı Türkistan’ın Sayram kasabasında dünyaya gelmiş, tahsil hayatına Yesi’de Arslan Baba’nın terbiyesinde başlamış, daha sonra Buhara’ya giderek Yûsuf Hemedânî’ye intisap etmiş ardından Yesi’ye dönmüş, vefatına kadar burada irşad faaliyetlerine devam etmiştir. Yesevî’nin irşad faaliyetlerinde kullandığı dil Yeseviliğin geniş bir coğrafyaya yayılmasının etkili olmuştur. Yesevî’nin, ilim ve irşad faaliyetleri ile Türkistan coğrafyasının İslamlaşmasında manevî rehberliği, dinî alanda, Türklerin milli kimliğine yapmış olduğu vurgu, insanlardan ve dünyadan yana beklentisiz yaşaması, kadın ve aile konusuna önem vermesi ve iyi insan yetiştirmesi gibi başlıklar altında ele almak mümkündür. Bu çalışmamızda, Türkistan Coğrafyasının İslamlaşmasında Ahmed Yesevî'nin irşad faaliyetlerinin manevî rehberlik boyutu ele alınacaktır.en_US
dc.description.abstractAhmet Yesevi was born in Sayram town of West Turkestan, started his education life in Yesi under the education of Arslan Baba, then went to Bukhara and joined Yusuf Hamadani, then returned to Yesi and continued his guidance activities there until his death. The language that Yesevi used in his guidance activities was effective in the spread of Yeseviism to a wide geography. It is possible to deal with Yesevi's spiritual guidance in the Islamization of the Turkestan geography with his scientific and guidance activities, under the headings of his emphasis on the national identity of the Turks in the religious field, living without expectations from people and the world, giving importance to the issue of women and family, and raising good people. In this study, the spiritual guidance dimension of Ahmed Yesevî's guidance activities in the Islamization of the Turkestan Geography will be discussed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİbn Haldun Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofİbn Haldun Çalışmaları Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectManeviyaten_US
dc.subjectTasavvufen_US
dc.subjectRehberliken_US
dc.subjectAhmed Yesevien_US
dc.subjectSpiritualityen_US
dc.subjectSufismen_US
dc.subjectGuidanceen_US
dc.titleManevî rehberliğin tasavvufi boyutu: Ahmed Yesevî örneğien_US
dc.title.alternativeThe sufi dimension of spiritual guidance: The example of Ahmed Yesevien_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİHÜen_US
dc.authorid0000-0002-4732-4577en_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issueManeviyat Özel Sayısıen_US
dc.identifier.startpage245en_US
dc.identifier.endpage255en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.identifier.doi10.36657/ihcd.2022.101en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record