Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSavaş Kutsal, Fatma BUrcu
dc.contributor.authorBozkurt Gümrükçüoğlu, Yeliz
dc.date.accessioned2022-05-26T13:40:30Z
dc.date.available2022-05-26T13:40:30Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationSavaş Kutsal, F. S. ve Bozkurt Gümrükçüoğlu, Y. (2021). COVID-19 pandemisi gölgesinde yıllık ücretli izin hakkı ve uygulaması. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 12(2), 737-753. http://dx.doi.org/10.21492/inuhfd.949003en_US
dc.identifier.issn2146-1082
dc.identifier.issn2667-5714
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.21492/inuhfd.949003
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/1824
dc.description.abstractModern zamanların en ciddi insani, ekonomik ve sosyal krizini yaşadığımız bu günlerde, iş ilişkileri de bundan nasibini almıştır. Sadece ülkemizde değil dünya genelinde salgın nedeniyle üretim faaliyetleri ciddi yavaşlama göstermiş, birçok sektör ağır hasar görmüştür. Yaşanılan olumsuzlukları en aza indirmek ve muhtemel hak kayıplarını önlemek amacıyla alınan idari, hukuki ve mali önlemlerin yanı sıra işçi ve işverenler de taraflarını teşkil ettikleri iş ilişkilerinin devamını sağlamaya yönelik birtakım çarelere başvurmuşlardır. Bu kapsamda uygulamada sıklıkla başvurulan çarelerden biri de yıllık ücretli iznin pandemi ile mücadele aracı olarak kullanılması olmuştur. İlk bakışta işletmeler ve hükümet kaynakları üzerindeki ekonomik etkiyi azaltan ve her iki tarafın da menfaatine uygun bir çare ile karşı karşıya olunduğu izlenimi hasıl olsa da durum gerçekten böyle midir? Çalışmamızda, söz konusu yöntemin hukuka uygunluğu, yıllık ücretli izin kurumunun hukuki temeli, amacı ve işlevi ışığında öğretideki görüşlere, Fransız ve Alman Hukuku uygulamalarına ve ILO’nun konuya yaklaşımına yer verilmek suretiyle incelenmiş, böylelikle sorunun cevabı verilmiştir.en_US
dc.description.abstractNowadays while we are experiencing the most serious human, economic and social crisis of modern times, employment relationships have also been affected negatively by this. Due to pandemic worldwide, production activities have slowed down significantly, and many sectors have been heavily damaged. In addition to the administrative, legal and financial measures taken in order to minimize the negativities and prevent possible loss of rights, employees and employers have also taken some measures to ensure the continuity of the employment relationships. In this context, one of the methods frequently used in practice is the exercise of annual paid leave right as a means of combating the pandemic. At first sight it appears that we are dealing with a remedy that reduces the economic impact on enterprises and government resources and is in the interests of both sides, is this really the case? In this study, the legal compliance of this method was evaluated in the light of the legal basis, purpose and function of the annual paid leave institution, by referencing the views in the doctrine, the French and German Law practices, and the ILO's approach to the subject, thus the answer to this question was given.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİnönü Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofİnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCOVID-19en_US
dc.subjectPandemien_US
dc.subjectYıllık Ücretli İzinen_US
dc.subjectPandemicen_US
dc.subjectAnnual Paid Leaveen_US
dc.titleCOVID-19 pandemisi gölgesinde yıllık ücretli izin hakkı ve uygulamasıen_US
dc.title.alternativeAnnual paid leave right and its exercise in the shadow of the COVID-19 pandemicen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİHÜ, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0001-9096-8987en_US
dc.authorid0000-0003-2589-0305en_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage737en_US
dc.identifier.endpage753en_US
dc.ihuauthorid0000-0003-2589-0305en_US
dc.relation.ihupublicationcategory187en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorBozkurt Gümrükçüoğlu, Yeliz
dc.identifier.doi10.21492/inuhfd.949003en_US
dc.identifier.trdizinidTlRBeU5EUTJOZz09


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record