Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBozkurt Gümrükçüoğlu, Yeliz
dc.contributor.authorKafalı, Ömer Faruk
dc.contributor.editorYeşilırmak, Ali
dc.date.accessioned2022-04-07T11:14:19Z
dc.date.available2022-04-07T11:14:19Z
dc.date.issued2022en_US
dc.identifier.citationYeşilırmak, A., Bozkurt Gümrükçüoğlu, Y. ve Kafalı, Ö. F. (Der.). (2022). Türkiye’nin taraf olduğu iki taraflı yatırım andlaşmaları (cilt-I-). İstanbul: İbn Haldun Üniversitesi Yayınları.en_US
dc.identifier.isbn9786257249287
dc.identifier.isbn9786257249270
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/1757
dc.description.abstractGünümüzde devletler, altyapı yatırımlarının yapılması, ticari ve finansman ihtiyaçlarının giderilmesi, yabancı sermaye girişinin sağlanması ile teknoloji transferinin teşviki ve yabancı yatırımların korunması ve teşviki amacıyla iki ve çok taraflı bölgesel yatırım anlaşmaları imza etmektedir. Çok taraflı bölgesel yatırım anlaşmalarına örnek olarak 1994 tarihli Enerji Şartı Anlaşması (Energy Charter Treaty) ve Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (North American Free Trade Agreement) ile 1972 tarihli İslam İşbirliği Teşkilatı (Islamic Cooperation Treaty) Anlaşması verilebilir. Ancak, yatırımların teşviki ve korunması için çok taraflı bölgesel olmayan yani gerçek anlamda uluslararası (multilateral investment treaty) bir anlaşma yoktur. İki taraflı yatırım anlaşmalarının (bilateral investment treaties) yani yatırımların karşılıktı teşviki ve korunmasına ilişkin iki taraflı anlaşmaların ilk örneği 1959 yılında Almanya ile Pakistan arasında imza edilmiştir. Özellikle İkinci Liberalleşme dönemi yani Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonraki dönemde devletler sermayenin serbest dolaşımı ve iktisadi gelişmenin sağlanması amacıyla iki taraflı yatırım anlaşmalarını daha çok tercih etmektedir. Akdedilen üç binden fazla iki taraflı yatırım anlaşması bulunmaktadır. Türkiye, yüz otuzdan fazla ikili yatırım anlaşması akdetmiştir...en_US
dc.description.abstractToday, states conclude bilateral and multilateral regional investment treaties with the aim of devloping infra-structure, meeting commercial and financial needs, ensuring foreign capital inflows, promoting technology transfer, and protecting and promoting foreign investments. Examples of multilateral regional investment agreements are the Energy Charter Treaty of 1994, the North American Free Trade Agreement and the 1972 Islamic Cooperation Treaty. However, there is no multilateral nonregional investment treaty, in other words, multilateral investment treaty for the promotion and protection of investments...en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİbn Haldun Üniversitesi Yayınlarıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectYabancı Yatırımlaren_US
dc.subjectHukuk ve Mevzuaten_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectSermaye Yatırımlarıen_US
dc.subjectForeign Investmentsen_US
dc.subjectLaw and Legislationen_US
dc.subjectCapital Investmentsen_US
dc.titleTürkiye’nin taraf olduğu iki taraflı yatırım andlaşmaları (cilt-I-)en_US
dc.title.alternativeTurkish bilateral insventment treatiesen_US
dc.typebooken_US
dc.description.versionBirinci basımen_US
dc.departmentİHÜen_US
dc.authorid0000-0002-7392-9342en_US
dc.authorid0000-0003-2589-0305en_US
dc.authorid0000-0002-2064-5389en_US
dc.ihuauthorid0000-0002-7392-9342en_US
dc.ihuauthorid0000-0003-2589-0305en_US
dc.ihuauthorid0000-0002-2064-5389en_US
dc.relation.ihupublicationcategory188en_US
dc.relation.publicationcategoryKitap - Ulusalen_US
dc.contributor.institutionauthorYeşilırmak, Ali
dc.contributor.institutionauthorBozkurt Gümrükçüoğlu, Yeliz
dc.contributor.institutionauthorKafalı, Ömer Faruk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record