Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYılmaz, Yasin
dc.contributor.authorMer Kib, Muhammed
dc.contributor.authorCömert, Enes
dc.date.accessioned2022-02-04T14:24:50Z
dc.date.available2022-02-04T14:24:50Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationYılmaz, Y., Kib, M.M. ve Cömert, E. (2021). Akışkan bir İslam hukukuna doğru: Modernite ve makasıd söyleminin dönüşümü. Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (NEÜHFD), 4(1), 305-323.
dc.identifier.issn2667-4076
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.51120/NEUHFD.2021.21
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRVNU9UQTFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/1706
dc.description.abstractBu makale, müslüman düşünürlerin çağdaş makâsıd söyleminde yaptıkları tecdidi/yenilenmeyi tartışmaktadır. Aralarındaki ihtilaflara rağmen iki ana gelişme gözlemleyebiliriz; birincisi İslam hukukunu rasyonelleştirme ve taabbüdî yönünü dışlama veya kaldırma ve ikincisi maksatların yeniden tayini ile sayılarının ve yorumlarının genişletilmesi temayülüdür. Bu satırların yazarı -makâsıdın yeni yorumlarının muhtelif modellerini sunarak- modernitenin yeni makâsıd söylemini sadece kavramlarını benimseterek değil, aynı zamanda akışkan tabiatını da kazandırmak suretiyle nasıl etkilediğini göstermektedir. Bu husustaki en mühim dönüşüm, makâsıdın esnek ve yapılandırılabilir bir araca dönüşmesidir. Esasen bu araç, modern değerlere hem yaklaşmak ve hem de onlardan uzaklaşmak için kullanılabilir. Bahsedilen akışkanlık ile makâsıd, çoğu kez -ister bilinçli ister bilinçsiz olsunhukukçuların ideolojik, sosyolojik ve psikolojik önyargılarının bir yansıması haline gelmiştir. Bu durum da İslam hukukunun sistematik yapısını ve gerekli toplumsal kontrolü sağlama yeteneğini tehdit etmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi
dc.relation.ispartofNecmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (NEÜHFD)en_US
dc.titleAkışkan bir İslam hukukuna doğru: Modernite ve makasıd söyleminin dönüşümüen_US
dc.typetranslationen_US
dc.departmentİHÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage305en_US
dc.identifier.endpage323en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - İdari Personel ve Öğrencien_US
dc.contributor.institutionauthorCömert, Enes
dc.identifier.doi10.51120/NEUHFD.2021.21
dc.identifier.trdizinidTkRVNU9UQTFOUT09en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record