Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKachkar, Omar Ahmad
dc.contributor.authorAbbara, Douaa
dc.date.accessioned2021-10-15T08:33:54Z
dc.date.available2021-10-15T08:33:54Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020
dc.identifier.citationAbbara, D. (2020). Economic engagement of refugees analyzing success factors and barriers of Syrian refugee entrepreneurs in Turkey: Case of Istanbul. (Unpublished master’s thesis). Ibn Haldun University School of Graduate Studies, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/1622
dc.description.abstractBu tezin asıl amacı, Türkiye’deki girişimci Suriyeli mültecilerin, başarı faktörlerini ve engellerini keşfetmektir. Literatüre göre, dört kategori belirlenmiştir: bireysel başarı faktörleri, çevresel başarı faktörleri, bireysel engeller ve çevresel engeller. Istanbul’daki Suriyeli mülteciler üzerinden yürütülen anketler, toplamda kırk bir bağımsız değişken kullanılarak incelenmiştir. Çok terimli regrasyon kullanılarak toplamda 244 girişimci incelenmiştir. Bulgular gösteriyor ki, sermayeye ve işle ilgili bilgiye ulaşmak gibi çevresel başarı faktörleri, Türkiye’deki Suriyeli girişimcilerin başarısına büyük ve pozitif katkıda bulunur. Ancak, eğitime erişim, yaş, sosyal statü gibi bireysel başarı faktörleri ve Suriyeli girişimcilerin başarısı arasında negatif bir ilişki gözlemlenmiştir. Engeller bakımından, sonuçlar gösterdi ki, girişimcilerin başarısı ve çevresel engeller; yerel halkın Suriyeli mültecilere karşı olumsuz bakış açısı, ev sahibi ülkenin medyasının Suriyeli mültecileri olumsuz tanımlaması ve iş piyasasında yerel halkın şiddetli rekabet anlayışı, arasında önemli bağlantılar vardır. Bireysel engellere düşük eğitim seviyesi, diplomalar arasında denksizlik ve ev sahibi ülkenin dil yeterliliği dahildir. Bu çalışmadaki bulgular, özellikle ev sahibi ülkelerin politika oluşturanları ve mülteci ilişkileriyle ilgilenen hissedarları için önem arz etmektedir. Mültecilerle ekonomik birleşmeyi ilgilendiren programlar, daha kapsamlı bütünleşme açısından, bu çalışmadaki bulgular ışığında daha iyi tasarlanabilir.en_US
dc.description.abstractThe main purpose of this thesis is to explore the success factors and barriers of Syrian refugee entrepreneurs in Turkey. According to the literature, four categories have been identified: individual success factors, environmental success factors, individual barriers, and environmental barriers. In total, forty predictors were examined by conducting a survey with Syrian entrepreneurs in Istanbul. A total of 244 entrepreneurs have been analyzed using multinomial regression analysis. Findings suggest that environmental success factors including access to capital and access to information related to the business are major and positive contributors to the success of Syrian entrepreneurs in Turkey. However, educational attainment, age, and social status are individual success factors that showed a negative relationship on the success of Syrian entrepreneurs. In terms of barriers, the results suggested a significant relationship between the success of entrepreneurs and the environmental barriers including the negative perception of Syrian refugees among locals, Negative portrayal of Syrian refugees in host Country’s media, and locals' sense of intense competition in the labor market. Individual barriers include a low level of education, equivalence of degrees, and host country language proficiency. The findings of this study are important to policy makers in the host countries in particular and to all stakeholders interested in the refugee affairs. Programs on the economic engagement of refugees, as part of a more comprehensive integration of refugees, could be better designed in light of the finding of this study.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherİbn Haldun Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGirişimcileren_US
dc.subjectGirişimciliken_US
dc.subjectMültecilerin Ekonomiye Entegrasyonuen_US
dc.subjectBaşarı Faktörleri ve Engelleren_US
dc.subjectSuriyeli Mültecileren_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectEntrepreneursen_US
dc.subjectEntrepreneurshipen_US
dc.subjectRefugees Economic Engagemenen_US
dc.subjectSuccess Factors and Barriersen_US
dc.subjectSyrian Refugeesen_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.titleEconomic engagement of refugees analyzing success factors and barriers of Syrian refugee entrepreneurs in Turkey: Case of Istanbulen_US
dc.title.alternativeMültecilerin ekonomiye entegrasyonu Türkiye’deki girişimci Suriyeli mültecilerin başarı faktörlerinin ve engellerinin analizi: İstanbul olgusuen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİHÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid[No ORCID Available]en_US
dc.ihuauthorid[No ORCID Available]en_US
dc.relation.ihupublicationcategory0en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorAbbara, Douaa


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record