Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKöroğlu, Burhan
dc.contributor.authorAl-Awami, Enas Ahmad Yahya
dc.date.accessioned2021-10-14T13:13:29Z
dc.date.available2021-10-14T13:13:29Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020
dc.identifier.citationAl-Awami, E.A.Y. (2020). Abdulwahab Almasiri's vision of secularism as an essential aspect of understanding secularism in the Arab world. (Unpublished master’s thesis). Ibn Haldun University School of Graduate Studies, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/1621
dc.description.abstractLaiklik genellikle insanları dinin pençelerinden kurtaran bir ilke olarak algılanır ve tartışılır. Laikliğin savunucuları, genellikle dinsel kurumlar ile devletin ayrılmasını işlevsel ve adil bir toplumu sürdürmek için rasyonel bir yaklaşım olarak görürler. Abdulwahab Almasiri (1938–2008), sekülerizmin analizine yapısökümcü bir yaklaşım benimseyen bir edebiyat eleştirmeni, Müslüman bir bilim adamı, yazar ve filozoftu. Çalışmalarında, sekülarizmin modern yorumunun arkasındaki fikirleri ve etkileri, toplumun ona ilişkin anlayışını ve tezahürlerini sorgulamak için inceliyor. Bu tez, konuyu ele almaya yönelik kapsamlı yaklaşımı nedeniyle Almasiri'nin laiklik kavramına ve tanımına odaklanmaktadır. Almasiri'nin 'laiklik' terimini kısmi ve kapsamlı sekülarizm olarak iki kavrama yapısökümü, sadece sekülarizmi kendi başına ele almasına değil, aynı zamanda kavramsallaştırmasının tam ve kapsamlı bir anlayışını vermek için onu etkileyen tüm kavramları incelemesine izin verir. kökleri ve Arap dünyasına uygulanması. Bu tezin ilk bölümü, Almasiri'nin kendine özgü laiklik yorumuna götüren entelektüel yolculuğunu ele alıyor. Almasiri'nin laiklik anlayışını akademik söylem içinde bağlamsallaştırır ve tanımladığı şekliyle laikliği tartışır. Bu tezin ikinci yarısı, Almasiri'nin kapsamlı laiklik kavramını onun Arap dünyasındaki yorumu ve uygulamasıyla ilişkilendirecek ve Almasiri'nin "yeni İslami söylem" adını verdiği reform projesinin bir eleştirisini sunacaktır.en_US
dc.description.abstractSecularism is often conceived of and discussed as a principle that frees people from the clutches of religion. Advocates of secularism often view the separation of religious institutions and the state as the rational approach to maintaining a functional and fair society. Abdulwahab Almasiri (1938–2008) was a literary critic, a Muslim scholar, author, and philosopher who took a deconstructive approach to the analysis of secularism. In his works, he dissects the ideas and influences behind secularism's modern-day interpretation to question society's conception of it and its manifestations. This thesis focuses on Almasiri's notion and definition of secularism due to his comprehensive approach to addressing the subject. Almasiri's deconstruction of the term 'secularism' into two concepts, partial and comprehensive secularism, allows him not only to address secularism on its own, but to study all the notions that influence it in order to give a complete and comprehensive understanding of its conceptualization, roots, and application to the Arab world. The first part of this thesis deals with Almasiri's intellectual journey that led to his unique interpretation of secularism. It contextualizes Almasiri's understanding of secularism within the academic discourse and discusses secularism as he defined it. The latter half of this thesis will relate Almasiri's concept of comprehensive secularism to its interpretation and application in the Arab world and offer a critique of Almasiri's reform project, which he calls the 'new Islamic discourse'.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherİbn Haldun Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBireyciliken_US
dc.subjectEmperyalizmen_US
dc.subjectFeminizmen_US
dc.subjectLaikliken_US
dc.subjectMateryalizmen_US
dc.subjectModernizmen_US
dc.subjectFeminismen_US
dc.subjectGlobalizationen_US
dc.subjectImperialismen_US
dc.subjectMaterialismen_US
dc.subjectModernismen_US
dc.subjectSecularismen_US
dc.titleAbdulwahab Almasiri's vision of secularism as an essential aspect of understanding secularism in the Arab worlden_US
dc.title.alternativeAbdulvahab al Masri'nin sekülerizm vizyonuen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİHÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Felsefe Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid[No ORCID Available]en_US
dc.ihuauthorid[No ORCID Available]en_US
dc.relation.ihupublicationcategory0en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorAl-Awami, Enas Ahmad Yahya


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record