Google Analytics Usage Data



Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYılmaz, Mehmet Şakir
dc.date.accessioned2021-08-19T07:03:52Z
dc.date.available2021-08-19T07:03:52Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationYılmaz, M. Ş. (2020). Gazzâlî ve Osmanlı siyaseti: Nasîhatü’l-mülûk’ün Kanûnî devrinde gerçekleşen tercümeleri. M. F. Çalışır, S. R. Faroqhi, M. Ş. Yılmaz (Ed.), Kanûnî Sultan Süleyman ve Dönemi : Yeni Kaynaklar, Yeni Yaklaşımlar içinde (189-213 ss.). İstanbul: İbn Haldun Üniversitesi Yayınları.en_US
dc.identifier.isbn9786257249089
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/1569
dc.description.abstractİmam Gazzâlî’nin eserlerinin Osmanlı Türkçesine tercümeleri hakkında kapsamlı bir çalışma yapan Sadık Yazar’ın tespitine göre1 özellikle on altıncı yüzyılda Gazzâlî’nin çok sayıda eseri Osmanlı Türkçesine tercüme edilmiştir. Gazzâlî’nin Türkçeye tercüme edilen ilk eseri Kimyâ-yı Saʻâdet (on beşinci yüzyıl), on altıncı yüzyılda iki kez daha tercüme edilmişken, Gazzâlî’nin Türkçeye toplamda on üç kez tercüme edilen Nasîhatü’l-mülûk başlıklı eserinin on altıncı yüzyılda gerçekleşen tercüme sayısı en az dörttür. Gazzâlî’nin eserlerinin tercümesini teşvik etme noktasında padişah ve yakın çevresinin önemli bir rol oynadığını görüyoruz...en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİbn Haldun Üniversitesi Yayınlarıen_US
dc.relation.ispartofKanûnî Sultan Süleyman ve Dönemi : Yeni Kaynaklar, Yeni Yaklaşımlaren_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİmam Gazzâlîen_US
dc.subjectOsmanlıen_US
dc.subjectNasîhatü’l-mülûken_US
dc.subjectKanuni Devrien_US
dc.titleGazzâlî ve Osmanlı siyaseti: Nasîhatü’l-mülûk’ün Kanûnî devrinde gerçekleşen tercümelerien_US
dc.typebookParten_US
dc.departmentİHÜ, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-8069-2462en_US
dc.identifier.startpage189en_US
dc.identifier.endpage213en_US
dc.ihuauthorid0000-0001-8069-2462en_US
dc.relation.ihupublicationcategory191en_US
dc.relation.publicationcategoryKitap Bölümü - Ulusalen_US
dc.contributor.institutionauthorYılmaz, Mehmet Şakir


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record