Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGene, Yıldırım
dc.contributor.authorBulut, Sefa
dc.date.accessioned2021-08-19T06:00:17Z
dc.date.available2021-08-19T06:00:17Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationGene, Y. ve Bulut, S. (2021). Duyarlı sevgi. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 6(2), 145–156.en_US
dc.identifier.issn2651-379X
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.36657/ihcd.2021.82
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/1566
dc.description.abstractGeçtiğimiz otuz yıl içerisinde sevgi üzerine birçok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalar sevgiyi tanımlamaya, işlevsel hale getirmeye çalışmış ve çeşitli değişkenlerle ilişkilerini incelemiştir. Yapılan çalışmaların çoğunluğu romantik sevgi üzerine odaklanmıştır. Aile, arkadaş gibi yakın çevre ile bütün insanlığa karşı duyulan sevgi genellikle bir inceleme konusu olmamıştır. Duyarlı sevgi kavramı diğerlerinin iyiliğine odaklanan özel bir sevgi türüdür. Yakın ya da uzak tüm insanlara karşı duyulan, ilgi, önemseme, yardım etme, fedakarlık gibi öğeleri içerisinde barından geniş bir kavramdır. Duyarlı sevgi empati, fedakarlık, merhametli olmak gibi kavramlara indirgenemez. Romantik sevgiden faklıdır, özgecil sevgiden ise daha kapsamlıdır. Duyarlı sevgi tüm insanlığı kapsar ve devamlılık gösterir. Olumlu sosyal davranışlara katkı sağlayan bir sevgi türü olduğu için araştırmacılar tarafından sevginin önemli bir çeşidi olarak görülmüştür. Bu çalışmada duyarlı sevgi kavramı açıklanmaya çalışılacaktır.en_US
dc.description.abstractA lot of research has been done on love over the past thirty years. These studies have tried to define love, make it functional and examine its relationships with variables. The majority of studies have focused on romantic love. Love for close friends such as family, friends and all humanity has not been a subject of study in general. The concept of compassionate love is a special type of love that focuses on the well-being of others. It is a broad concept within its elements such as interest, caring, helping and sacrifice towards all people, close or distant. Compassionate love cannot be reduced to concepts such as empathy, altruism, compassion. It is different from romantic love and more extensive than altruistic love. Compassionate love includes all humanity and shows continuity. Since it is a type of love that contributes to positive social behavior, it has been seen as an important type of love by researchers. In this study, the concept of compassionate love will be explained.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİbn Haldun Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofİbn Haldun Çalışmaları Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSevgien_US
dc.subjectDuyarlı Sevgien_US
dc.subjectLoveen_US
dc.subjectCompassionate Loveen_US
dc.titleDuyarlı sevgien_US
dc.title.alternativeCompassionate loveen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİHÜ, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-1440-8432en_US
dc.authorid0000-0002-2622-4390en_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage145en_US
dc.identifier.endpage156en_US
dc.ihuauthorid0000-0002-2622-4390en_US
dc.relation.ihupublicationcategory235en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorBulut, Sefa
dc.identifier.doi10.36657/ihcd.2021.82en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record