Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBulut, Sefa
dc.contributor.authorGarcia, Daniela Urueña
dc.date.accessioned2021-08-18T08:46:27Z
dc.date.available2021-08-18T08:46:27Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationBulut, S. ve Garcia, D. U. (2021). Latin Amerika’da İslam: Göçlerin başlangıcı ve devam etmesi. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 6(2), 121–128.en_US
dc.identifier.issn2651-379X
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.36657/ihcd.2021.80
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/1564
dc.description.abstractDuring migration individuals or groups are displaced geographically their place of living for economic or social reasons. America is one continent which was conquered and then formed by immigrants from every other continent. After colonization and its migrations Latin America was enriched with multiracial and multicultural population. Furthermore, there is one immigrant that is not well known, has been lost during the history and in the present time, is opening a new opportunity in Latin America which is Islam. On the other hand, due to lack of historical resources the manifestations and how Islam arrived to Latin America is not clear, not uniform. This paper brings an idea of how after the discovery and formation of the American continent and its semi continent Latin America, Islam became present. There were found three common stages which were: slavery, colonial migration and postcolonial migration. Through the paper those stages were quite described to light up how Islam was born or how developed in this land. It is interesting to observe how Islam could help or enriched Latin America as a multicultural and multiracial and how this land could keep evolving and developing.en_US
dc.description.abstractGöç sırasında bireyler ve gruplar farklı ekonomik ve sosyal nedenlerden dolayı farklı yerlere dağılmaktadırlar. Amerika kıtası, sonradan keşfedilen ve dünyanın her yerinden insanların gelip yerleştiği bir yerdir. Kolanızaysan sürecinden sonra, Latin Amerika çok kültürlü ve etnik-ırksal olarak insanların kaynaştığı bir yer olmuştur. Fakat, geçmişte unutulan, çok iyi bilinmeyen ve bu günde pek hatırlanmayan, oysaki yeni fırsatlar getirebilecek olan bir grup var ki onlarda Müslümanlardır. Diğer taraftan, İslam’ın Latin Amerika’ya nasıl geldiği konusunda tarihi kaynakların eksikliği ve bir fikir birliğinin olmaması bu konunun araştırılması için bir sorun oluşturmaktadır. Bu yazının amacımda Amerika kıtasının keşfinden beri, burada olan İslam topluluklarının kısa tarihini, tarihsel süreç içerisinde kronolojik olarak incelemektir. Kölelik, kolonizasyon dönemi ve kolonizasyon sonrası olmak üzere üç dönem belirlenmiştir. Bu dönemler içerisinde İslam’ın bu kıtaya nasıl geldiği ve geliştiği araştırılmıştır. İslam’ın Latin Amerika da nasıl gelişeceği ve bu kıtanın çok kültürlü ve çok farklı kesimlerden oluşan etnik ve ırksal yapısını nasıl zenginleştireceğini gelecek yıllar gösterecektir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherİbn Haldun Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofİbn Haldun Çalışmaları Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectIslam in Latin Americaen_US
dc.subjectArap Migration to Latin Americaen_US
dc.subjectTurks in Latin Americaen_US
dc.subjectTurk Migration to Latin Americaen_US
dc.subjectOttomans in Latin Americaen_US
dc.subjectLatin Amerika’da İslamen_US
dc.subjectLatin Amerika’ya Arap Göçüen_US
dc.subjectLatin Amerika’da Türkleren_US
dc.subjectTürklerin Latin Amerika’ya Göçüen_US
dc.subjectLatin Amerika’da Osmanlılaren_US
dc.titleIslam in Latin America: Beginning and continuation of a migrationen_US
dc.title.alternativeLatin Amerika’da İslam: Göçlerin başlangıcı ve devam etmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİHÜ, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-2622-4390en_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage121en_US
dc.identifier.endpage128en_US
dc.ihuauthorid0000-0002-2622-4390en_US
dc.relation.ihupublicationcategory235en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorBulut, Sefa
dc.contributor.institutionauthorGarcia, Daniela Urueña
dc.identifier.doi10.36657/ihcd.2021.80en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record