Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAtak, Mustafa
dc.date.accessioned2021-08-16T13:05:55Z
dc.date.available2021-08-16T13:05:55Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationAtak, M. (2021). İslam’da psikoloji tarihi. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 6(1), 71–93.en_US
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.36657/ihcd.2021.78
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/1562
dc.description.abstractPsikoloji bilimi 1700’lü yılların ikinci yarısından itibaren ortaya çıkmış ve dini alanda meydana gelen boşluğu doldurma gibi bir işleve sahip olmuştur. Modern psikolojinin çıkış noktasını ilk günah öğretisi ve batının insana karamsar bakış açısı oluşturmuş bu yüzden de insan muammasını anlama noktasında sorunlar yaşanmıştır. İnsanı doğru çözümleyememe beraberinde yanlış reçetelerin ortaya çıkmasına yolaçmıştır. Ancak transpersonel psikoloji ve sonrasında pozitif psikoloji yaklaşımının ortaya çıkmasıyla birlikte manevi alana yönelmenin önemli olduğu anlaşılmıştır. Bu süreçten sonra Taoizm ve Hinduizm merkezli kadim manevi geleneklerin psikolojik terapi ve iyi oluşta kullanılmaya başlandığı görülmektedir...en_US
dc.description.abstractThe science of psychology emerged from the second half of the 1700s and has a function to fill the gap in the religious field. The primary point of modern psychology was the doctrine of sin and the West's pessimistic point of view, so there were problems in understanding human enigma. Failure to analyze people correctly led to the emergence of wrong prescriptions and it was understood that it was important to move towards the spiritual field only with the emergence of transpersonel psychology and then positive psychology approach. After this phase, it is seen that ancient spiritual traditions centered on Taoism and Hinduism started to be used in psychological therapy and well-being. However, studies on Islamic spirituality have not been conducted in the field of psychology for many years. At this point, the works of Malik Badri and Rajhid Skinner within the scope of Islamic Psychology, theoretical and practical studies of Robert Frager on Sûfî therapy, theoretical and practical studies and dream analysis studies conducted by Mustafa Merter within the scope of nafs psychology and under the leadership of Erciyes University, Spiritual Psychology studies initiated in 2014 are important studies...en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİbn Haldun Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofİbn Haldun Çalışmaları Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİslâmî Psikolojien_US
dc.subjectNefs Psikolojisien_US
dc.subjectÂyân-ı Sâbiteen_US
dc.subjectHolotropik Şuuren_US
dc.subjectKollektif Bilinçaltıen_US
dc.subjectBibliyoterapien_US
dc.subjectIslamic Psychologyen_US
dc.subjectNafs Psychologyen_US
dc.subjectHolotropic Consciousnessen_US
dc.subjectCollective Subconsciousen_US
dc.subjectBibliotherapyen_US
dc.titleİslam’da psikoloji tarihien_US
dc.title.alternativeHistory of psychology in İslamen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİHÜen_US
dc.authorid0000-0003-2913-411Xen_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage71en_US
dc.identifier.endpage93en_US
dc.relation.ihupublicationcategory0en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.identifier.doi10.36657/ihcd.2021.78en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record