Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBulut, Mehmet
dc.date.accessioned2021-08-04T07:15:14Z
dc.date.available2021-08-04T07:15:14Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationBulut, M. (2021). İş uyuşmazlıklarında arabuluculuk uygulamasının sosyal güvenlik işlemlerine etkisi ve yaşanan sorunlar. A. Yeşilırmak, Y. Bozkurt Gümrükçüoğlu, G. A. Yakacak ve Ö. F. Kafalı (Ed.). Arabuluculuğun Geleceği Sempozyumu: Bildiri tam metin kitabı 14 Kasım 2020 içinde (79-101. ss.). İstanbul: İbn Haldun Üniversitesi Yayınları.en_US
dc.identifier.isbn9786257249195
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/1538
dc.description.abstract7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile 2018 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu gereğince bireysel veya toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan işçi ve işveren alacak ve tazminatı ile işe iade taleplerinde dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması dava şartı olarak getirilmiştir. Arabuluculuğun en önemli araçlarından birisi ise anlaşma belgeleridir. Nitekim işçi ve işveren arasında yaşanan uyuşmazlıklar sonucun-da yürütülen arabuluculuk faaliyeti neticesinde düzenlenen anlaşma belgeleri önemli sonuçlar doğurmaktadır. Taraflar ve avukatları ile arabulucunun birlikte imzaladıkları anlaşma belgesi, icra edilebilirlik şerhi aranmaksızın ilam niteliğinde belge sayılmaktadır...en_US
dc.description.abstractAs of 2018, with the Labor Courts Law No.7036, it has been brought as a condition of lawsuit to apply to a mediator before filing a lawsuit for money claims, compensation and reemployment claims between the em-ployee and the employer arising from employment contracts. One of the most important tools of mediation is agreement documents. As a matter of fact, the agreement documents issued as a result of the mediation activities carried out as a result of the disputes between the employee and the em-ployer have important results. The agreement document signed by the par-ties and their attorneys and the mediator is considered as a court decision without seeking enforceability...en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİbn Haldun Üniversitesi Yayınlarıen_US
dc.relation.ispartofArabuluculuğun Geleceği Sempozyumu: Bildiri tam metin kitabı 14 Kasım 2020en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectArabuluculuken_US
dc.subjectAlternatif Uyuşmazlık Çözümüen_US
dc.subjectSigorta Prim Teşviklerien_US
dc.subjectAnlaşma Belgesien_US
dc.subjectMahkeme Kararıen_US
dc.subjectMediationen_US
dc.subjectAlternative Dispute Resolutionen_US
dc.subjectInsurance Premium Incentivesen_US
dc.subjectAgreement Documenten_US
dc.subjectCourt Orderen_US
dc.titleİş uyuşmazlıklarında arabuluculuk uygulamasının sosyal güvenlik işlemlerine etkisi ve yaşanan sorunlaren_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.departmentİHÜen_US
dc.authorid0000-0003-0157-4906en_US
dc.identifier.startpage79en_US
dc.identifier.endpage101en_US
dc.relation.ihupublicationcategory196en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record