Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDuran, Serap
dc.contributor.authorTürkel Oter, Serda
dc.contributor.authorOk, Üzeyir
dc.date.accessioned2021-07-01T13:01:43Z
dc.date.available2021-07-01T13:01:43Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationDuran S., Türkel Oter, S. ve Ok, Ü. (2021). Klasik Türk Müziğinde ses performansının kalitesini etkileyen müzikal faktörler üzerine bir araştırma. Yegah Musiki Dergisi, 4(1), 72-96.en_US
dc.identifier.issn2636-8838
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.51576/yegah.946937
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/1510
dc.description.abstractBu çalışmada, Klâsik Türk Müziği alanında nitelikli ses icrâcısında bulunması gereken bazı teknik boyutlar metot oluşturmaya yönelik bir yaklaşımla incelenmiştir. Diğer bir ifadeyle belirlenmiş değişkenler çerçevesinde oluşturulan bu yaklaşımla ses eğitimi alanı ile ilgilenen icrâcı adayı ya da eğitmenlerin ses eğitimi sürecine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Araştırmada Klâsik Türk Müziğinde ses performansını etkileyen belirli müzikal faktörler ses icrâsındaki diğer bazı başarı kriterleri ile değerlendirilmiştir. Katılımcılar 94 erkek ve 87 kadın olmak üzere toplamda 181 kişiden oluşmuştur. Bulgular, ses performansı ile müzikal faktörlerin yakınen ilişkili olduğunu, ses icrâsının niteliğini arttırmada müzikal faktörler üzerine odaklanmanın gelişim sürecine pozitif katkılar sağladığını kuşkuya yer bırakmayacak bir biçimde göstermektedir. Diğer yandan eğitim sürecinin bir parçası ve başarı kriteri olarak değerlendirilen not düzeyinin, icrâcılık niteliğiyle negatif yönde ilişkilendiği saptanmıştır. Ses icrâcılığına olumlu etkisinden biri olan icrâcıların çalabildikleri enstrüman sayılarında dikkate değer bir azlık söz konusu olduğu ve tüm donanım ölçeklerinin içerisindeki en düşük değeri aldığı görülmüştür. Müziği sevme ve müzik çalışmalarını isteyerek yapma düzeyinin ideal ses icrâsında başarıyı etkileyen en önemli faktörler olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, some technical dimensions that should be found in a qualified voice performer in the field of Classical Turkish Music are examined with an approach towards creating a method. In other words, it is aimed to contribute to the vocal training process of the performer candidate or trainers who are interested in the field of vocal training with this approach, which is created within the framework of the determined variables. In the study, certain musical factors affecting vocal performance in Classical Turkish Music were evaluated with some other success criteria in voice performance. Participants consisted of 94 men and 87 women, a total of 181 people. The findings unmistakably show that vocal performance and musical factors are closely related, and that focusing on musical factors in increasing the quality of vocal performance contributes positively to the development process. On the other hand, it has been determined that the grade level, which is considered as a part of the education process and success criterion, is negatively related to the performance quality. It has been observed that there is a remarkable decrease in the number of instruments that the performers can play, which is one of the positive effects on vocal performance, and it has the lowest value among all hardware scales. It has been determined that the level of liking music and willingly doing music studies are the most important factors affecting success in ideal sound performance.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTolga Karacaen_US
dc.relation.ispartofYegah Musiki Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectNitelikli Ses İcrasıen_US
dc.subjectKlasik Türk Müziğien_US
dc.subjectMüzikal Donanım ve Başarı Düzeyien_US
dc.subjectQuality Vocal Performanceen_US
dc.subjectClassical Turkish Musicen_US
dc.subjectMusical Equipment and Success Levelen_US
dc.titleKlasik Türk Müziğinde ses performansının kalitesini etkileyen müzikal faktörler üzerine bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeA research on musical factors affecting the quality of vocal performance in Classical Turkish Musicen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİHÜ, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-8202-350Xen_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage72en_US
dc.identifier.endpage96en_US
dc.ihuauthorid0000-0002-8202-350Xen_US
dc.relation.ihupublicationcategory233en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorOk, Üzeyir
dc.identifier.doi10.51576/yegah.946937en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record