Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Now showing items 1-7 of 7

  • Abd al-Ahad Dawud 

   Avcı, Betül. (Brill, 2021)
   Biography: Originally named David Benjamin Keldani, this convert to İslam was a for- mer Roman Catholic priest of the Uniate-Chaldean Church. When he con- verted he adopted the name Abd al-Ahad (Servant of the One). According ...
  • Atinalu Kapucî[nin] Habîbullâh'ın Evsâfın Tevrît'te ve İncîl ve Zebûr'da Görüb Îmâna Geldüğidir 

   Avcı, Betül. (Brill Academic Publishers, 2018)
   Risale-i Garibedir ki Ahbar-i Nasara'dan Biri İslam şerefi ile Müşerref Olub İncil ve Tevrit ve Zebur'da Hazret-i Risalet'in Hakkında Vaki' Olan Füsusu Cem' Eyleytüb Tercüme Etmişdir, Hristiyanlık’dan Müslümanlığa 'How ...
  • Atinalı Mühtedi Mehmed 

   Avcı, Betül. (Brill Academic Publishers, 2017)
   Mehmed was originally a Christian. He trained for the priesthood and studied Christian theology and the Greek sciences in Athens, the city of his birth. According to his polemical treatise Atinalu Kapucî[nin] Habîbullâh ...
  • Azami Sempozyumu Takdim Konuşması 

   Aybakan, Bilal. (İbn Haldun Üniversitesi, 2018)
   Sayın Rektörüm, muhterem hocam Muhammed Avvame, değerli meslektaşlarım, bu etkinliğimize uzaktan yakından teşrif eden kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili öğrenciler, değerli dinleyiciler, hepinizi ...
  • Derviş Mehmed 

   Avcı, Betül. (Brill Academic Publishers, 2017)
   Derviş Mehmed was a former priest who converted to İslam and became a derviş (Sufi seeker). İn his signature at the end of MS İstanbul - Saliha Hatun (fol. 114V), he identifies himself as ‘derviş Mehmed wlıo converted to ...
  • Papasnâme 

   Avcı, Betül. (Brill Academic Publishers, 2018)
   This vision narrative, which foretells the future of the Ottoman dynasty and the events of the end time, exists in seven manuscripts with various titles, and is most commonly known as Papasname (‘The priest’s book’). It ...
  • Tanrı’nın rolünü çalmaya çalışan insana karşı biyoetik ve fıkıh 

   Erkoç Baydar, Tuba. (Diyalog Dergi Yayıncılık, 2018)
   Tıp tarihinde 19. ve 20. asırlar, tıbba dair algıda büyük kırılmanın yaşandığı bir dönemdir. Bu dönemlerden önce özellikle Avrupa’da, insanüstü omnipotent varlıkların insanlardan memnun olmamaları sebebiyle çeşitli ...