Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Now showing items 1-20 of 43

  • 19. Yüzyılda eğitim kurumlarının merkezi olarak Kudüs 

   Baysan, İbrahim Vehbi. (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, 2018)
   İslam, Hırisiyanlık ve Yahudilik gibi üç dinin birleşme noktası olan Kudüs her daim Osmanlı devletinin ilgi alanı olarak var oldu. Sayısı hayli kabarık vakıflar şehre olumlu katkıda bulunurken şehrin ekonomik olarak da ...
  • Akıntıya sürüklenecek değilim 

   Berktay, Halil. (İbn Haldun Üniversitesi, 2017)
   Açık Medeniyet Gazetesi olarak İbn Haldun Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil Berktay’la yeni çıkan “Tarihçi Gözüyle Siyaset” kitabı hakkında konuşmak istedik. Fakat konu konuyu açtı ve uzunca bir söyleşi çıktı ...
  • Amerika Diyanet Merkezi: mimaride bir kimlik arayışı 

   Yaslıçimen, Faruk. (Üsküdar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, 2017)
   Erken cumhuriyet rejimi kozmopolit ve sofistike bir Osmanlı mirasından devşirilen kültürel hafızayı silmek ve itibarsızlaştırmak adma radikal adımlar attı. Bu adımlar Türkiye toplumu üzerinde, etkileri hala devam eden, ...
  • Anadolu'da bektaşilik : XV yüzyıl sonlarından 1826 yılına kadar 

   Faroqhi, Suraiya. (Alfa Basım Yayım Dağıtım, 2017)
   Bu çalışma büyük ölçüde, saygıdeğer hocam Prof. Ömer Lütfi Barkan'm (İstanbul) beni yönlendirmiş olduğu arşiv belgelerine dayanmaktadır. Aynı şekilde Prof. Halil İnalcık (Chicago) ve Prof. Nejat Göyünç (İstanbul) de değerli ...
  • Batı sol Türkiye : söyleşiler 2015-2018 

   Berktay, Halil. (Kopernik Kitap, 2018)
   ürkiye’nin son yıllardaki meydan okuyuşu, modernitenin gelişim sürecinde nereye oturtulabilir? Şimdiki yeni dünya düzensizliğine nasıl geldik? Kim haklı kim haksız bir yana; hangi koşullar ayrı durma ve direnmeyi eskisinden ...
  • Bir zamanlar Rusya'da 

   Berktay, Halil. (Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, 2019)
   “Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek” sergisi, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşanan dramatik değişikliklerin ve radikal yeniliklerin zemin sağladığı entelektüel ve artistik gelişmelerin, sadece Rus sanatsal ...
  • Birinci Dünya Savaşı’nda Şii-Sünni ittifakı: Nedenler, imkanlar ve açmazlar 

   Yaslıçimen, Faruk. (100. Yılında Uluslararası Bağdat (Medînetü’s-selâm) ve Kûtü’l -Amâre Sempozyumu, 2017)
   Birinci Dünya Savaşı esnasında İslam topraklarını savunmak amacıyla Iraklı Şii müçtehitler cihat fetvaları vermiş ve Irak’ın Şii halkını Osmanlı Ordusu yanında İngilizlere karşı cihada çağırmıştır. Bu çağrı bir ölçüde ...
  • Biz Osmanlı değil miyiz? Şii Nureddin ve İbrahim’in sürgünden dönüş mücadelesi 

   Yaslıçimen, Faruk. (Koç Üniversitesi Yayınları, 2020)
   1894 yılının Haziran ayında Babıâli’den Bağdat Vilayetine gönderilen bir yazıda Hılle’den 68 imzayla Arapça bir dilekçe gönderildiği ve söz konusu dilekçede Caferilerden beş kişinin Bağdat Vilayeti’nde adaletsiz bir muameleye ...
  • Cumhuriyet döneminde siyaset ve ideolojiler üzerine 

   Berktay, Halil. (Serdivan Belediyesi, 2019)
   Sağ kendi içinde liberalizme, liberal demokratlığa olanak tanımadığı gibi, sol da kendi içinde demokratik solculuğa olanak tanımamış, tanımıyor.
  • Cumhuriyet İdeolojisi ve Fuat Köprülü 

   Berktay, Halil. (Kopernik Kitap, 2018)
   Fuat Köprülü, Osmanlı’dan Cumhuriyete geçiş sürecinde Türkiye’de modern tarihçiliğin kurulmasına önderlik eden isim oldu. Tek Parti koşullarında hayatta ve ayakta kalmanın politik icaplarını yerine getirmekle birlikte, ...
  • Çevre tarihi kitapları 

   Çalışır, Muhammed Fatih. (İbn Haldun Üniversitesi, 2017)
   Çevre tarihi alanını tanıtmayı amaçlayan yazı dizimizin bu son bölümünde alanın önde gelen isimlerinden ve bu isimlerin dilimize çevrilen eserlerinden bahsetmenin faydalı olacağını düşündüm. Alfred Crosby’nin 1972 yılında ...
  • Çevre tarihi üzerine notlar - 1 

   Çalışır, Muhammed Fatih. (İbn Haldun Üniversitesi, 2017)
   Sadece insanların değil, insanların da içinde yer aldığı doğadaki canlı-cansız tüm varlıkların ve bu varlıklar arasındaki etkileşimin yazılması gereken bir tarihi olduğu düşüncesini savunan çevre tarihi, insan ve toplumbilim ...
  • Çevre tarihi üzerine notlar - 2 

   Çalışır, Muhammed Fatih. (İbn Haldun Üniversitesi, 2017)
   Çevreyi insanoğlundan ayrı ve insanlık tarihi için sadece bir sahne olarak görmeyen çevre tarihçileri çalışmalarını şu üç genel başlık altında yoğunlaştırırlar: 1. Doğal hadiseler ve çevresel özelliklerin insanlık tarihine ...
  • Çevresel tarih nedir? 

   Hughes, J. Donald. (Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2019)
   Sadece insanların değil insanların da içinde yer aldığı doğal çevredeki canlı cansız tüm varlıkların ve bu varlıklar arasındaki etkileşimin yazılması gereken bir tarihi olduğu düşüncesini savunan çevresel tarih, insan ve ...
  • Çin-Endonezya ilişkileri: Kırılmalar ve yapılaşmalar 

   Özay, Mehmet. (Ankara Üniversitesi Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (APAM), 2021)
   Asya-Pasifik bölgesinde biri Doğu Asya, diğeri Güneydoğu Asya’da yer alan Çin Halk Cumhuriyeti ve Endonezya Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler,1 modern dönemde inişli çıkışlı bir seyir takip ederken, 21. yüzyılın başlarından ...
  • Ekmek aslanın ağzında: Osmanlı şehirlerinde hayatlarını kazanmak için mücadele eden zanaatkarlar 

   Faroqhi, Suraiya; Gür, Ayşen; Faroqhi, Suraiya. (Koç Üniversitesi Yayınları, 2017)
   Ekmek Aslanın Ağzında, Osmanlı tarih çalışmalarında uzun süre ihmal edilmiş bir alana, Osmanlı coğrafyasında el emeğiyle üretim yapmış ve hayat mücadelesi vermiş “zanaatkâr”ların hayatlarına odaklanan araştırmalardan ...
  • Gazzâlî ve Osmanlı siyaseti: Nasîhatü’l-mülûk’ün Kanûnî devrinde gerçekleşen tercümeleri 

   Yılmaz, Mehmet Şakir. (İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, 2020)
   İmam Gazzâlî’nin eserlerinin Osmanlı Türkçesine tercümeleri hakkında kapsamlı bir çalışma yapan Sadık Yazar’ın tespitine göre1 özellikle on altıncı yüzyılda Gazzâlî’nin çok sayıda eseri Osmanlı Türkçesine tercüme edilmiştir. ...
  • Hayırseverlik ve insan güvenliği 

   Aksoy, Ahmet Melik. (Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi, 2020)
   Samiul Hasan’ın editörlüğünü yapmış olduğu İnsan Güvenliği ve Hayırseverlik kitabı, İslam dininin merkezi kavramlarından biri olan hayırseverliğin çoğunluğu Müslüman olan ülkelerdeki çeşitli uygulamalarını, insan güvenliği ...
  • Hindistan raporu: Tarihi ve siyasi değişim süreçleri ve Hindistan Müslümanları 

   Özay, Mehmet. (İNSAMER, 2021)
   Hindistan, bir kıta boyutuna ulaşan coğrafi genişliği ile çok dilli, çok kültürlü, çok dinli bir yapıya ev sahipliği yapmaktadır ancak bu çoklu karakteristiğin avantajları kadar dezavantajları da bulunmaktadır. Farklı etnik ...
  • Kararın arkasına ne var? 

   Baysan, İbrahim Vehbi. (İbn Haldun Üniversitesi, 2017)
   ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak resmen tanıyacağını ve ABD büyükelçiliğinin Tel Aviv’den taşınacağını sosyal medya hesabından duyurur duyurmaz tepkiler gelmeye başladı. 6 Aralık tarihinde ...