Google Analytics Usage DataAdvanced Search

 

Recent Submissions

 • Geleceğin teknolojileri 

  Doko, Enis. (Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık, 2021)
  Teknoloji ve bilim insanlık tarihinde hiç olmadığı kadar büyük bir hızla gelişiyor. Her yıl yeni bir teknoloji hayatımıza giriyor ve bizi etkiliyor. Çok değil 20 yıl önce akıllı telefonlarımız, 3D yazıcılarımız, GPS ...
 • İsbâtı Vâcib problemine çağdaş ve alternatif yaklaşımlar 

  Doko, Enis. (Süleyman Demirel Üniversitesi, 2021)
  Bu tebliğde Tanrı’nın varlığı konusuyla ile ilgili olan İsbâtı Vâcib ve buna alternatif yaklaşımlarla ilgili çağdaş görüşleri inceleyeceğiz. Doğrudan dine iman etmenin rasyonelliğini ele almadan önce Tanrı’ya iman etmekle ...
 • Küresel ısınma ve komplo teorileri 

  Doko, Enis. (Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık, 2021)
  21. yüzyılda yangınlar ve sel felaketleri gibi çok sayıda doğal afette büyük artışlar gerçekleşti. Yakın zamanda ne yazık ki bunun örneklerini acı bir şekilde ülkemizde de gördük. Bu tür doğa felaketlerinin artışındaki en ...
 • Denizlerdeki kirlilik 

  Doko, Enis. (Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık, 2021)
  Çoğu insan denizlerin ne kadar önemli olduğunun farkında değil. Denizler ekosistemin çok önemli bir parçası. Denizlerin dünya yüzeyinin yüzde 71’ini oluşturduğu bilgisi karşısında bu çok şaşırtıcı değil. Canlıların yüzde ...
 • Kindî’nin din ve felsefe uzlaştırma metodu üzerine: Arka plan ve kavramlar 

  Köroğlu, Burhan. (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, 2021)
  This article aims to outline al-Kindi's contribution in reconciling the disciplines of religion and philosophy, a perennial concern that has shaped the character of the tradition of Islamic philosophy since his time. The ...
 • Is the theory of evolution compatible with Islam? 

  Doko, Enis. (The Leiden University Shii Studies Initiative (LUSSI), 2021)
  Perhaps the most significant problem in science-religion interaction in the Muslim world is the reconciliation of Islam and Evolution. Usually, the response of Muslims is either to reject Human evolution (or evolution in ...
 • Evren kendi kendine ortaya çıkmış olabilir mi? 

  Doko, Enis. (Din Felsefesi Derneği, 2021)
  Günümüzde en çok tartışılan teistik argümanlardan biri evrenin başlangıcından hareketle Tanrı’nın varlığını göstermeye çalışan ve Batı’da Kelam’ın kozmolojik delili olarak anılan Hûdus delilidir. Büyük patlama modelinin ...
 • Güncel kelam tartışmaları 

  Bulgen, Mehmet; Doko, Enis. (Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2020)
  İslâm dininin inanç, ibadet ve davranışlara dâir genel esaslarını tespit, temellendirme ve savunma görevini üstlenen kelâm ilminin günümüzde bu fonksiyonunu ne ölçüde yerine getirdiği tartışma konusudur. Bu bağlamda kelâmın ...
 • İnsana er ya da geç çip takılacak! 

  Doko, Enis. (Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık, 2021)
  Her geçen gün yeni bir teknolojik gelişme gündemimize giriyor. Ütopya ve distopyalarda tahmin edilen hemen her şey karşımıza ya çıktı ya da eli kulağında çıkacak gibi görünüyor. Peki, teknoloji ile inşa edilecek bir gelecek ...
 • Fizikteki güzellik ve anlamı dirac ilkesi: Fiziğin gizli silahı olarak güzellik 

  Doko, Enis. (Hece Yayınları, 2021)
  Nobel ödüllü fizikçi Richard Feynman 1981 yılında verdiği bir röportajda sanatçıların bilim insanlarına sık sık yönelttiği bir itiraza cevap veriyor2 . Bir sanatçı dostu, Feynman’a bir çiçek gösterip güzelliğine işaret ...
 • Teorik, pratik, aleni ya da gizli sekülerleşmenin 50 tonu 

  Doko, Enis. (Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık, 2021)
  Toplumda belli kesimlerin, özellikle de bazı gençlerin dinden uzaklaştığı söylemi gittikçe yayılmaya başladı. Bu genelde sekülerleşme tabiriyle ifade ediliyor. Bu terim farklı anlamlarda kullanılsa da ben sekülerleşmeyi ...
 • Makineler aşık olabilir mi? 

  Doko, Enis. (Beta Kitap, 2021)
  Bu makalemizde Yapay Zekâ’nın hakkındalık, öznellik, özgür irade gibi gerçek zihin hallerine sahip olup olmadığı incelenecek, lehte ve aleyhteki felsefi argümanlar değerlendirilmeye çalışılacaktır. Birinci bölümde Yapay ...
 • Ay'a koloni kurmak 

  Doko, Enis. (Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık, 2021)
  Günümüzde ekonomisi güçlü ülkelere baktığımız zaman çoğunda ortak bir nokta görüyoruz: Coğrafi keşiflerde etkin rol oynamak ve deniz aşırı sömürgeler kurmak. Aniden artan ham madde geliri bu ülkelerin hızlı bir şekilde ...
 • Müzakere: Dinlerin kökeni teorileri üzerine 

  Harman, Ömer Faruk. (Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2021)
  Sayın Tuğrul Kurt’a Modern Arkeoloji ve Antropoloji Açısından Dinlerin Kökeni Teorileri üzerine yaptığı sunum için teşekkür ediyoruz. Bu geniş kapsamlı konuyu farklı yönleriyle ele alıp hem terminolojik meseleler hem de ...
 • Müzakere: Beşâirü’n-Nübüvve üzerine 

  Harman, Ömer Faruk. (Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2021)
  Doç. Dr. Fadıl Ayğan’a teşekkür ederim. “Beşâiru’n-Nübüvve” konusu onun Doktora tezidir, dolayısıyla konuyu enine boyuna iyice incelemiştir ve konunun uzmanıdır. Dinlerde Beklenen Kurtarıcı İnancı çerçevesinde genel olarak ...
 • Modern bilim açısından astroloji ve burçlar 

  Doko, Enis. (Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2021)
  Astrolojinin Tarihi Astrolojinin tarihi yazının tarihi kadar eskiye dayanıyor. Gündelik kullanımın aksine aslında tek bir astrolojiden söz edemiyoruz. Farklı kültürlerin farklı astrolojileri var. Dolayısıyla astroloji ...
 • Güncel kelam tartışmaları - II 

  Doko, Enis. (Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2021)
  İslâm dininin akaid esaslarını sistemleştirmek, muhtevalarını açıklamak ve inkârcılara karşı savunmak üzere tedvin edilmiş bulunan kelâm ilmi, ilk zamanlar bu görevini, daha çok Kur’an ve hadisler çerçevesinde ve Arapçanın ...
 • Din açısından dünya dışı yaşama bakış 

  Fettahoğlu, Selen; Doko, Enis. (Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2021)
  İnsanlık, tarih boyunca göğe bakıp Dünya dışı başka yaşam formlarının varlığı hakkında düşünceler üretmiştir. Farklı dünyalar ve olası yaşamlar üzerine düşünceler Antik Yunanlılara kadar dayanmaktadır. Örneğin, her ne kadar ...
 • Çağdaş nörobilim ve dini tecrübe: Nöroteolojik tezler tanrı inancını yanlışlayabilir mi? 

  Doko, Enis. (Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2021)
  Nöroteoloji, din nörolojisi ya da biyoteoloji; dini tecrübe ve davranışı nöral (sinirsel) temelde inceleyip açıklamaya çalışan, nörolojinin (sinirbilimin) alt dalıdır. Nöroteoloji nöral olgular ile öznel ruhani ya da dini ...
 • Üniversitenin geleceği 

  Doko, Enis. (Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık, 2021)
  Üniversiteler bir topluma yon veren en önemli kurumlar arasındadır. İnsanlığın kültürel ve teknolojik gelişiminde öncü rol oynayan, medeniyet merkezleri olan üniversiteler 10 asrı bulabilecek geleneği olan kurumlar olsa ...

View more