Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Now showing items 1-3 of 3

  • Din ve bilim açısından yaratılış 

   Bulgen, Mehmet; Doko, Enis; Doko, Enis. (Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2022)
   Canlılar dünyasında insanı farklı kılan özelliklerden biri kendisinin ve evrenin yaratılışına dair sorular sorabilmesidir. Her şeyi içine alan uçsuz bucaksız bu evren nasıl meydana geldi? Zamanın bir başlangıcı ve sonu var ...
  • Güncel kelam tartışmaları 

   Bulgen, Mehmet; Doko, Enis. (Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2020)
   İslâm dininin inanç, ibadet ve davranışlara dâir genel esaslarını tespit, temellendirme ve savunma görevini üstlenen kelâm ilminin günümüzde bu fonksiyonunu ne ölçüde yerine getirdiği tartışma konusudur. Bu bağlamda kelâmın ...
  • Güncel kelam tartışmaları - II 

   Doko, Enis. (Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2021)
   İslâm dininin akaid esaslarını sistemleştirmek, muhtevalarını açıklamak ve inkârcılara karşı savunmak üzere tedvin edilmiş bulunan kelâm ilmi, ilk zamanlar bu görevini, daha çok Kur’an ve hadisler çerçevesinde ve Arapçanın ...