Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Now showing items 45-64 of 74

  • Is the theory of evolution compatible with Islam? 

   Doko, Enis. (The Leiden University Shii Studies Initiative (LUSSI), 2021)
   Perhaps the most significant problem in science-religion interaction in the Muslim world is the reconciliation of Islam and Evolution. Usually, the response of Muslims is either to reject Human evolution (or evolution in ...
  • Islam and evolution: A defense 

   Doko, Enis. (Mehmet Bulğen, 2022)
   Arguably most crucial issue in science-religion interaction in the Muslim context is the relation of Islam and the Neo-Darwinian theory of evolution. Muslim scholars are divided into two main camps. On the one hand, Muslim ...
  • İbn Bâcce ve İbn Tufeyl’de tevahhüd-hikmet ilişkisi: Karşılaştırmalı bir analiz denemesi 

   Köroğlu,Burhan. (Beytulhikme Felsefe Çevresi, 2022)
   One of the main concerns of Islamic philosophy is an emphasis on finding the most accurate method to lead people to their ultimate goal: the high-est level of happiness. Ibn Bajjah and Ibn Tufayl—the prominent representatives ...
  • İbn Haldun ve hayatın anlamı 

   Kalyoncu, Rıza Tevfik. (İbn Haldun Üniversitesi, 2017)
   Hayatın anlamı” sorusu felsefenin pratik hayatla kesiştiği noktalardan birisi olarak görülebilir. “Hayatın anlamı nedir?” sorusunu nasıl anlamalıyız? Bu soruya hangi açılardan yaklaşmalıyız ki cevabı -dört başı mamur bir ...
  • İnsana er ya da geç çip takılacak! 

   Doko, Enis. (Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık, 2021)
   Her geçen gün yeni bir teknolojik gelişme gündemimize giriyor. Ütopya ve distopyalarda tahmin edilen hemen her şey karşımıza ya çıktı ya da eli kulağında çıkacak gibi görünüyor. Peki, teknoloji ile inşa edilecek bir gelecek ...
  • İsbâtı Vâcib problemine çağdaş ve alternatif yaklaşımlar 

   Doko, Enis. (Süleyman Demirel Üniversitesi, 2021)
   Bu tebliğde Tanrı’nın varlığı konusuyla ile ilgili olan İsbâtı Vâcib ve buna alternatif yaklaşımlarla ilgili çağdaş görüşleri inceleyeceğiz. Doğrudan dine iman etmenin rasyonelliğini ele almadan önce Tanrı’ya iman etmekle ...
  • İslam ve evrim: Bir savunma 

   Doko, Enis. (Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2022)
   Din-bilim etkileşiminde muhtemelen en can alıcı konu, İslam ve Neo-Darwinci evrim teorisi arasındaki ilişkidir. Müslüman alimler bu bağlamda genellikle iki ana kampa ayrılır. Bir yandan Seyyid Hüseyin Nasr, Nuh Ha Mim ...
  • Kalam cosmological argument and the modern science 

   Doko, Enis. (2018)
   Huduth argument (in contemporary Western philosophy known as Kalam Cosmological argument) is an argument for the existence of God which rests on the idea that the universe has a beginning in time. Some theists have claimed ...
  • Kelâm kozmolojik argumanı ve modern bilim 

   Doko, Enis; Aydoğdu, Kenan. (Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2022)
   Kozmolojik arguman, Tanrı’nın varlığına dair bir arguman turudur. Tarihi Platon ve Aristoteles’in yazılarına kadar izlenebilir. El-Kindi, El-Ghazali, Al-Farabi, İbn Sina, İbn Ruşd vb. tarafından savunulan İslam geleneğindeki ...
  • Kindî’nin din ve felsefe uzlaştırma metodu üzerine: Arka plan ve kavramlar 

   Köroğlu, Burhan. (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, 2021)
   This article aims to outline al-Kindi's contribution in reconciling the disciplines of religion and philosophy, a perennial concern that has shaped the character of the tradition of Islamic philosophy since his time. The ...
  • Koronavirüs salgını sonrası dünya 

   Doko, Enis. (Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık, 2020)
   Birkaç ay öncesine kadar insanların çoğu Koronavirüs ailesini duymamıştı. Ancak bugün iki milyonu aşan hasta sayısı ve yüz binleri bulan can kayıplarından sonra dünyanın gündemine yerleşti. Bizim neslin karşılaştığı en ...
  • Küresel ısınma ve komplo teorileri 

   Doko, Enis. (Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık, 2021)
   21. yüzyılda yangınlar ve sel felaketleri gibi çok sayıda doğal afette büyük artışlar gerçekleşti. Yakın zamanda ne yazık ki bunun örneklerini acı bir şekilde ülkemizde de gördük. Bu tür doğa felaketlerinin artışındaki en ...
  • Makineler aşık olabilir mi? 

   Doko, Enis. (Beta Kitap, 2021)
   Bu makalemizde Yapay Zekâ’nın hakkındalık, öznellik, özgür irade gibi gerçek zihin hallerine sahip olup olmadığı incelenecek, lehte ve aleyhteki felsefi argümanlar değerlendirilmeye çalışılacaktır. Birinci bölümde Yapay ...
  • Metafiziğin temelleri : Analitik metafiziğe giriş 

   Doko, Enis. (ALFA Basım Yayın, 2020)
   “Metafizik” kelimesi Yunanca meta (µetά) ve fizik (fυsικά) kelimelerinden türetilmistir. Fizik ötesi/sonrasi anlamina gelir. Ancak bu ismin ilk basta çagristirdiginin aksine metafizik, fizik ötesini, diger bir deyisle ...
  • Modern bilim açısından astroloji ve burçlar 

   Doko, Enis. (Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2021)
   Astrolojinin Tarihi Astrolojinin tarihi yazının tarihi kadar eskiye dayanıyor. Gündelik kullanımın aksine aslında tek bir astrolojiden söz edemiyoruz. Farklı kültürlerin farklı astrolojileri var. Dolayısıyla astroloji ...
  • Modern bilim ve felsefe açısından evreni yoktan yaratma 

   Doko, Enis. (Atatürk Üniversitesi, 2018)
   Bu tebliğde evrenin yoktan ortaya çıktığını ifade eden büyük patlama kuramı ele alınacaktır. Önce büyük patlama öncesi kozmoloji tarihi özetlenecek, daha sonra da Büyük Patlama kuramı açıklanacaktır. Sonraki bölümde Büyük ...
  • Modern fizik açısından Ateizmin eleştirisi 

   Doko, Enis. (Uluslararası İslam Düşüncesinde Ataizm Eleştirisi Sempozyumu, 2018)
   Tebliğimizde Allah’ın varlığı lehinde modern fizikteki sonuçlara dayanan öncüller içeren dört adet bağımsız delil incelenecektir. Birinci argümanımız evrenin zamanda başlangıcına dayanan Hudus delilidir. Bu argüman evrenin ...
  • Modern fizik açısından ateizmin eleştirisi 

   Doko, Enis. (Elis Yayınları, 2019)
   Bu tebliğmizde modern fıziğin ortaya koyduğu sonuçlar açısından ateizmin bir değerlendirilmesi yapılacaktır. Analizimize geçmeden önce kullanacağımız temel kavramları tanımlamakta fayda görüyorum. Allah'ın var olduğuna ...
  • Müzakere: Beşâirü’n-Nübüvve üzerine 

   Harman, Ömer Faruk. (Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2021)
   Doç. Dr. Fadıl Ayğan’a teşekkür ederim. “Beşâiru’n-Nübüvve” konusu onun Doktora tezidir, dolayısıyla konuyu enine boyuna iyice incelemiştir ve konunun uzmanıdır. Dinlerde Beklenen Kurtarıcı İnancı çerçevesinde genel olarak ...
  • Müzakere: Dinlerin kökeni teorileri üzerine 

   Harman, Ömer Faruk. (Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2021)
   Sayın Tuğrul Kurt’a Modern Arkeoloji ve Antropoloji Açısından Dinlerin Kökeni Teorileri üzerine yaptığı sunum için teşekkür ediyoruz. Bu geniş kapsamlı konuyu farklı yönleriyle ele alıp hem terminolojik meseleler hem de ...