Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Now showing items 1-5 of 5

  • Kudüs ziyaretlerimiz… 

   Kaya, Saliha Merve. (İbn Haldun Üniversitesi, 2017)
   Kasım 2014 ve Mart 2017 tarihlerinde toplam on gün kadar Kudüs’ü ziyaret etme imkânımız oldu. Bu yazıda orada gördüklerimizi, yaşadıklarımızı paylaşmak isteriz. İlk gidişimizde ülkeye girişimizde herhangi bir sorun yaşamamış ...
  • Suça sürüklenen çocuklara uygulanan eğitim tedbiri 

   Kaya, Saliha Merve; Abonoz, Buket. (İstanbul Şehir Üniversitesi, 2019)
   Bu çalışmada, 2005-2018 yılları arasında İstanbul Adliyesi 4. Çocuk Ceza Mahkemesi’nde eğitim tedbirine hükmedilen dosyalar değerlendirilmiştir. Değerlendirilen dosyalar, 12-15 ve 15-18 yaş grubunda çocuklara verilen güvelik ...
  • Ukrayna’da Ceza Hukuku Yaptırımları 

   Kaya, Saliha Merve. (Onikilevha Yayınları, 2019)
   1991’de Ukrayna bağımsızlığına kavuştuğunda, önceden totaliter baskıcı rejimin bir aracı olan ceza hukuku, demokratik bir ülkede insan haklarını ve toplumun çıkarlarını koruyan bir ceza hukukuna dönüşmüş, böylece ceza hukuk ...
  • Uygulamada çocuk yargılaması 

   Kaya, Saliha Merve. (İstanbul Şehir Üniversitesi, 2017)
   Çalışmamızda suça sürüklenen çocukların haklarının korunması, esenliklerinin sağlanması ve yüksek yararına uygun kararların verilmesinde çocuk adalet sisteminin etkinliği araştırılmıştır. Doktrindeki kaynaklardan yararlanmanın ...
  • Uygulamada çocuk yargılaması: İstanbul Anadolu Adliyesi Çocuk Mahkemelerinde dosya incelemesi 

   Kaya, Saliha Merve. (On İki Levha Yayıncılık, 2021)
   Saliha Merve Kaya'nın yüksek lisans tezi olarak hazırladığı "Uygulamada Çocuk Yargılaması: İstanbul Anadolu Adliyesi Çocuk Mahkemelerinde Dosya İncelemesi" başlıklı çalışması başarılı olarak savunulduktan sonra şimdi de ...