Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKaya, Merve
dc.contributor.authorBilgü, Ayşe Humeyra
dc.contributor.authorKuşakçı, Sümeyye
dc.date.accessioned2021-04-02T08:30:21Z
dc.date.available2021-04-02T08:30:21Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationKaya, M., Bilgü, A. ve Kuşakcı, S. (2020). A comprehensive literature review on Imam Hatip High Schools. Talim, 4(1), 79-113.en_US
dc.identifier.issn2587-1927
dc.identifier.issn2630-5887
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.37344/talim.2020.3
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/1443
dc.description.abstractİmam hatipler toplumun dini hizmetlerinin karşılanması amacıyla açılmış, milletin büyük teveccühü ile Türk eğitim sisteminin mütemmim bir cüzü olmuştur. Ancak zamanla politik tartışmaların merkezinde kalan bu okullar zorlu süreçlerden geçmiştir. Siyaset, sosyoloji, pedagoji, psikoloji gibi çok farklı disiplinlerde bu okulları ele alan birçok bilimsel çalışma ortaya konmuştur. Bu makale imam hatiplere ilişkin Türkçe ve İngilizce yazılmış tez ve makaleleri inceleyerek mevcut literatüre dair bazı tespitler yapmayı hedeflemektedir. Çalışma kapsamında İmam hatip okullarını ele alan 219 araştırma değerlendirilmiş, taranan eserler konularına göre 10 ana başlık altında sınıflandırılmıştır. Tespitlerimize göre, bu alandaki akademik çalışmaların büyük bir kısmı 2011-2020 yılları arasında hazırlanmıştır. Türkçe yayınların daha çok müfredat ve derslerin içeriklerine yönelik olduğu görülürken, İngilizce makaleler konuya ağırlıklı olarak sosyo-politik bir tartışmanın merceğinden bakmıştır. Makalede önemli görülen bazı çalışmalar detaylı şekilde irdelenmiş, son olarak yeni yapılacak çalışmalara yönelik tavsiyeler paylaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractImam hatip schools were opened with the aim of meeting the religious services of the society, and became an important part of the Turkish education system with the great favor of the Turkish people. However, these schools, which have been at the center of political discussions over time, have gone through difficult processes. Many scientific studies addressing these schools in many different disciplines such as politics, sociology, pedagogy and psychology have been put forward. This article aims to make some determination about the current literature by examining the Turkish and English articles and master and doctoral theses about imam hatip shools. Within the scope of the study, 219 studies dealing with Imam hatip schools were evaluated, and the scanned works were classified under 10 main titles according to their subjects. Based on the findings of the study, most of the academic studies in this field were prepared between 2011-2020. While Turkish publications seem to be more focused on the content of the curriculum and lessons, English articles looked mainly at the subject from the lens of a socio-political discussion. Lastly, some of the important works in the article were examined in detail, and recommendations for new studies were shared.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÖnder İmam Hatipliler Derneğien_US
dc.relation.ispartofTalimen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİmam-Hatip Okullarıen_US
dc.subjectİmam-Hatip Liselerien_US
dc.subjectİmam Hatip Yazınıen_US
dc.subjectDin Eğitimien_US
dc.subjectİmam Hatip Schoolsen_US
dc.subjectİmam Hatip High Schoolsen_US
dc.subjectLiterature Reviewen_US
dc.subjectReligious Educationen_US
dc.titleİmam-Hatip Liseleri üzerine kapsamlı bir literatür taramasıen_US
dc.title.alternativeA comprehensive literature review on Imam Hatip High Schoolsen_US
dc.title.alternativeمراجعة أدبية شاملة لمدارس األئمة و الخطباء الثانويةen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİHÜ, Yönetim Bilimleri Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-9870-7300en_US
dc.authorid0000-0003-3443-1864en_US
dc.authorid0000-0002-9493-2591en_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage79en_US
dc.identifier.endpage113en_US
dc.ihuauthorid0000-0002-9493-2591en_US
dc.relation.ihupublicationcategory187en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorKuşakçı, Sümeyye


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record