Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYıldız, Şükrü
dc.date.accessioned2021-03-29T13:28:40Z
dc.date.available2021-03-29T13:28:40Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationYıldız, Ş. (2020). Anonim şirketlerde önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı kavramının yorum yoluyla genişletilip genişletilemeyeceği sorunu. Özel Hukukun Güncel Meseleleri Sempozyumu II, 25-26 Nisan 2019 Bildiriler-Tartışmalar içinde (391-400 ss.). Ankara: Adalet Yayınevi.en_US
dc.identifier.isbn9786257277792
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/1441
dc.description.abstract6102 sayılı TTK m. 408'in ikinci fıkrasının (f) bendinde yer alan bir hükümle, "Önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı" genel kurulun vazgeçilmez görev ve yetkileri arasında sayılmıştır. Ancak, söz konusu maddede, uygulamada ortaya çıkan veya çıkması muhtemel şirketi, pay sahiplerini ve üçüncü kişileri esaslı şekilde etkileyebilecek pek çok belirsizlik ve tartışmalar bulunmaktadır...en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAdalet Yayınevien_US
dc.relation.ispartofÖzel Hukukun Güncel Meseleleri Sempozyumu II, 25-26 Nisan 2019, Bildiriler-Tartışmalaren_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAnonim Şirketleren_US
dc.subjectÖzel Hukuken_US
dc.subjectToptan Satışen_US
dc.titleAnonim şirketlerde önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı kavramının yorum yoluyla genişletilip genişletilemeyeceği sorunuen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.departmentİHÜ, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-1064-9319en_US
dc.identifier.startpage391en_US
dc.identifier.endpage400en_US
dc.ihuauthorid0000-0002-1064-9319en_US
dc.relation.ihupublicationcategory196en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorYıldız, Şükrü


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record