Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇalışkan, Yusuf
dc.contributor.authorÇalışkan, Zeynep
dc.date.accessioned2021-03-23T13:21:46Z
dc.date.available2021-03-23T13:21:46Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationÇalışkan, Y. ve Çalışkan, Z. (2020). 2 Temmuz 2019 tarihli yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizine ilişkin Lahey Anlaşmasının değerlendirilmesi. Public and Private International Law Bulletin, 40(1), 231-245 .en_US
dc.identifier.issn2651-5377
dc.identifier.issn2667-4114
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.26650/ppil.2020.40.1.0099
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/1429
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, 2 Temmuz 2019 tarihli Uluslararası Özel Hukuk Konferansı (HCCH) tarafindan hazırlanan Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizine İlişkin Lahey anlaşmasının değerlendirilmesidir. Bu Anlaşma, tanıma ve tenfiz konusunda yeknesak koşullar öngören çok taraflı bir uluslararası anlaşmadır. Bu çalışmada, Anlaşma’nın kapsamı ve yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizine ilişkin koşullar incelenecektir. Ayrıca çalışmada, Türkiye’nin ileride bir âkit devlet olması durumuna istinaden, bazı öneriler de yer almaktadır. Bu Anlaşma, onaylama süreci yeterince yaygın olursa, uluslararası uyuşmazlık çözüm mekanizmasında bir “oyun değiştirici” olacaktır. Avrupa Birliği ve Çin bu durumun ilk öncüleri olacak gibi görünmektedir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to evaluate the Hague Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Court Decisions, prepared by the Hague Conference on Private International Law (HCCH) of 2 July 2019. This Agreement is a multilateral international agreement that provides uniform conditions for recognition and enforcement. This study will examine the scope of the Convention and conditions for recognition and enforcement of foreign judgments. It will also give some recommendations in case Turkey shall become a Contracting State. This Convention will be a “game changer” in the international dispute mechanism, if ratification is adequately widespread, and it seems that the European Union and China will be the first runners for this.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Üniversitesi Yayınevien_US
dc.relation.ispartofPublic and Private International Law Bulletinen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYabancı Mahkeme Kararların Tanınması ve Tenfizine İlişkin Lahey Anlaşmasıen_US
dc.subjectTanıma ve Tenfizen_US
dc.subjectUygulama Kapsamıen_US
dc.subjectBeyanlaren_US
dc.subjectDolaylı Yargılama Yetkisien_US
dc.subjectTanınma ve Tenfizin Reddien_US
dc.subjectHague Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Judgmentsen_US
dc.subjectRecognition and Enforcementen_US
dc.subjectScope of Applicationen_US
dc.subjectDeclarationsen_US
dc.subjectIndirect Jurisdictionen_US
dc.subjectRefusal of Recognition and Enforcementen_US
dc.title2 Temmuz 2019 tarihli yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizine ilişkin Lahey Anlaşmasının değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeAn evaluation of 2 July 2019 Hague Convention on the recognition and enforcement of foreign judgments in civil or commercial mattersen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİHÜ, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0003-1427-6334en_US
dc.authorid0000-0002-4945-5896en_US
dc.identifier.volume40en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage231en_US
dc.identifier.endpage245en_US
dc.ihuauthorid0000-0003-1427-6334en_US
dc.relation.ihupublicationcategory233en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorÇalışkan, Yusuf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record